MEMBRII CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU AU ANALIZAT POSIBILITĂȚILE DE FINANȚARE A PROIECTELOR DIN REGIUNE ÎN ANUL 2024

- Nationale - noiembrie 8, 2023
Distribuie

În cadrul celei mai recente reuniuni de lucru a forului decizional din Regiunea de Dezvoltare Centru, ultima ședință trimestrială din acest an Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru a fost analizat stadiul implementării Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, în paralel cu noul Program ”Regiunea Centru” 2021-2027. Practic, au mai rămas mai puțin de 50 zile până în 31.12.2023, dată care reprezintă termenul maxim de finalizare a proiectelor contractate în cadrul POR 2014-2020, iar acum se derulează procedurile de finalizare sau etapizare a proiectelor contractate. La evenimentul desfășurat în județul Harghita au participat mai mult de 60 reprezentanți ai mediului public din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, care au discutat nu numai despre cadrul legislativ pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cât și despre finanțarea proiectelor de dezvoltare prin noul Program pe care ADR Centru îl gestionează a nivel regional în calitate de Autoritate de Management.

În Băile Homorod – orașul Vlăhița, din Județul Harghita, s-au desfășurat ieri dezbateri intense privind activitățile de închidere a  proiectelor finanțate prin POR 2014-2020, cu focus pe absorbția integrală a fondurilor europene nerambursabile alocate prin program. S-a făcut legătura dintre programele de finanțare europeană, fiind subliniate posibilitățile de etapizare pentru proiectele care se încadrează în prevederile OUG 36/2023. În aceste condiții, o atenție deosebită a fost acordată și stadiului implementării fondurilor europene alocate prin Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru).

   ”Membrii CDR Centru și zecile de beneficiari pe care îi reprezintă de la nivelul fiecărui județ sunt foarte interesați să finalizeze proiectele cu fonduri europene din perioada de finanțare ce se încheie peste puțin timp. Avem aproape 1200 de contracte de finanțare semnate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și marea lor majoritate sunt încheiate. Cuantumul sumelor rambursate și în curs de rambursare din bugetul Uniunii Europene și bugetul național depășește 92% din alocarea regională, respectiv 707 milioane euro. Mai sunt încă lucrări de efectuat și apreciem că vom închide acest exercițiu financiar cu absorbția integrală a fondurilor europene alocate. Desigur, achizițiile de echipamente și lucrările începute trebuie finalizate și suntem încrezători că vom putea depăși problemele care au produs perturbări în viața proiectelor. Urmărim ca toate proiectele care au șanse reale să se încheie cu bine, deoarece toate se vor transforma în beneficii concrete pentru comunitate. Am analizat cu reprezentanții CDR Centru cele mai potrivite abordări pentru a finaliza cu succes proiectele începute”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În debutul ședinței, cu susținerea reprezentanților Consiliului Județean Harghita și ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Harghita, participanților le-au fost prezentate oportunitățile și atracțiile din județ, atât din punct de vedere economic cât și turistic.

Ulterior a avut loc alegerea noi conduceri a CDR Centru, în concordanță cu prevederile Legii 315/2004 și a Deciziei CDR Centru din octombrie 2006. Astfel, de anul trecut și până ieri domnul Péter Ferenc, Președintele Consiliului Județean Mureș, a deținut funcția de Președinte al CDR Centru, iar la ședința de la Băile Homorod domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba, a fost ales în unanimitate în această funcție, pentru mandat de 1 an. Concomitent, funcția de vicepreședinte al forului regional a revenit domnului Péter Ferenc. Cu acest prilej, domnul Ion Dumitrel a declarat: ”Pe perioada cât voi deține această funcție, voi susține proiectele care vizează modernizarea Regiunii Centru. Fondurile europene reprezintă șansa României de a se dezvolta armonios și de a reduce diferențele care încă o mai despart de multe dintre țările din UE. Începând cu anul următor ne vom concentra pe Programul „Regiunea Centru” 2021-2027, unde ADR Centru are rol de Autoritate de Management. Prin acest program, de la nivel European și guvernamental s-a reușit descentralizarea implementării proiectelor europene, iar acum noi trebuie să fim capabili să absorbim fondurile europene de care avem nevoie și pe care le solicităm conform nevoilor fiecărei regiuni, fiecărui județ și fiecărei comunități”.

Agenda întâlnirii a adus în atenția participanților teme importante de discuție, fiind adoptate în unanimitate de membrii CDR Centru proiectele de hotărâre privind Planului de lucru al ADR Centru pentru anul 2024, modificarea Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției, precum și avizarea Acordurilor-cadru de delegare a unor funcții privind implementarea Programului Sănătate, prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7 și a atribuțiilor privind implementarea Programului Tranziție Justă – Prioritatea 6, la nivelul județului Mureș.

Cele mai importante dezbateri au avut loc în timpul analizei stadiului proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu referire directă la procesul de închidere a proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 în conformitate cu prevederile OUG nr 36/2023. Beneficiarii POR 2014-2020 au fost informați cu privire la procedura de elaborare a listelor proiectelor etapizate, nefuncționale sau nefinalizate, conform OUG 36/2023, iar în lunile august și septembrie ADR Centru a desfășurat mai multe runde întâlniri cu beneficiari POR 2014-2020 care au solicitat etapizarea unor proiecte aflate in implementare. Procesul de etapizare presupune o analiză detaliată din perspectiva eligibilității proiectelor în cadrul PR Centru 2021-2027, având în vedere prevederile Programului și cele ale Regulamentelor UE pentru perioada de programare 2021-2027. Acest proces este încă în curs de desfășurare, în scurt timp urmând a fi stabilite proiectele care se încadrează în prevederile PR Centru, valorile corespunzătoare acestora, codurile de intervenție prevăzute în program și impactul financiar al acestora.

Analiza privind stadiul implementării Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027 și oportunitățile de finanțare oferite prin acest program au completat situația de ansamblu de care membrii CDR Centru au nevoie pentru a adopta cele mai bune decizii privind finanțarea proiectelor de dezvoltare în cursul anului următor. În acest context a fost susținută și o expunere privind posibilitățile de finanțare oferite de Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 pentru mediul privat și pentru domeniul cercetării și inovării, în paralel cu utilizarea de Instrumente Financiare în cadrul a două  Priorități ale noului Program.

Pe parcursul celor peste 4 ore de dezbateri au mai fost abordate teme privind participarea ADR Centru în calitate de partener asociat în proiectul DECIDE (Servicii Digitale pentru Economie Circulară), avizarea Memorandumului de Înțelegere încheiat între ADR Centru, Autoritatea pentru Digitalizarea României și EIT Urban Mobility, precum și concluziile reieșite în urma derulării a două studii la nivel regional, privind ”Analiza disparităților intraregionale la nivelul Regiunii Centru”, respectiv ”Evaluarea/măsurarea gradului de conștientizare a Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027”.

The post MEMBRII CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU AU ANALIZAT POSIBILITĂȚILE DE FINANȚARE A PROIECTELOR DIN REGIUNE ÎN ANUL 2024 first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.

Service camioane
Comments are closed.