Educative

Conferinţe de lansare a unor proiecte derulate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

Luni au avut loc conferinţele de lansare a celor două proiecte finanţate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară: 6 –Educație și competențe, derulate de Inspectoratul Școlar Județean Alba. Vorbim  de proiectul “TEME-Tranziția de la educație la Muncă pentru Elevi”  și de  proiectul “Start în cariera mea!”. 

Obiectivul general vizează creșterea participării elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar din județul Alba la programe de învăţare la locul de muncă.

Durata de implementare a proiectelor este de 24 de luni, în perioada 3 august 2020 – 31 iulie 2022.

Grupul țintă al proiectelor este format din 200 elevi per proiect selectați din nouă instituții de învățământ din judeţul Alba.

COMENTEZI?