Marele Plan al lui Marcel Ciolacu: 16 măsuri care vor provoca cutremur în sistemul bugetar (Surse)

- Nationale - iulie 31, 2023
Distribuie

Premierul Marcel Ciolacu și miniștrii analizează un plan de măsuri prin care să reducă deficitul bugetar, dar și cheltuilelile statului. În prezent, se discută pe un Plan cu 16 măsuri prin care vor fi desființate posturi în sistemul bugetar. Spre exemplu, numărul de funcții de conducere va fi redus de la 12% la 8%, iar numărul de secretari de stat va fi redus cu 30%.

Se vor acorda vouchere de vacanță doar pentru bugetarii care au salarii de sub 10.000 de lei, iar instituții cu rol similar vor fi comasate.

Marele Plan aflat în discuție la Guvern:

1. Crearea cadrului legal pentru consorții/parteneriate de achiziții centralizate, la nivelul ministerelor cu OPC, precum și între UAT-uri județene și instituțiile publice subordonate din responsabilitatea altor UAT-uri ( exp. achiziția de medicamente necesare funcționării spitalelor de către Consiliile Județene în parteneriat cu spitalele din județ și testarea unor proiecte pilot)

2. Reducerea cu 30% a numărul de secretari de stat/subsecretari de stat

3. Reducerea numărul de funcții de conducere de la 12% în prezent la 8% din umărul total de funcții publice

4. Pentru situațiile în care normativele de personal nu permit aplicarea acestora pentru constituirea serviciilor, direcțiilor și direcțiilor generale exp. sănătate, educație, apărare națională etc. Obligația se aplică în privința funcțiilor de conducere, respectiv un procent de funcții de conducere de maxim 8%

5. Acordarea voucherelor de vacanță numai pentru funcționarii publici cu un venit sub nivelul salariului brut de 10.000 lei

6. Comasarea/desființarea instituțiilor subordonate Ministerelor/Guvernului/Parlamentului după regula generală: ”Fiecare minister are în teritoriu la nivel național/județean o sigură autoritate națională/deconcentrată” și reduce cheltuielile de personal și funcționare cu min. 15%. Impact pe digitalizare și pe simplificarea procedurilor

7. Descentralizarea serviciilor publice de la nivel central către autoritățile publice locale acolo unde este posibil: sport, cultură, direcțiile de sănătate publică, direcțiile județene sanitar-veterinare, inspectorate școlare și trecerea lor în subordonarea/coordonarea/autoritatea autorităților publice locale

8. Suspendarea pe o perioadă de un an de zile a programelor de investiții finanțate exclusiv din fonduri ale bugetului de stat de tipul: săli de sport, cămine de cultură, bazine de înot, complex sportiv, săli polivalente etc. pentru proiecte aflate în stadiu de organizare a procedurilor de achiziție publică

9. Stabilirea de limite pentru deschiderea de credite bugetare lunar pentru cheltuieli de personal, materiale și servicii și investiții numai în limita evoluției lunare a soldului deficitului bugetar

10. Instituțiile publice de subordonare centrală/locală aflate sub autoritatea/coordonarea/subordonarea autorităților centrale/locale trebuie să aibă un număr de peste 50 de posturi ocupate, cu atribuții care NU se suprapun cu ale altor instituții/autorități publice. Eventuala comasare a instituțiilor publice existente trebuie să conducă la o reducere a cheltuielilor de personal și funcționare cu 15% și a numărului de posturi efectiv ocupate de 50%

11. Reducerea cu 50% a consilierilor directorilor generali și directorilor generali adjuncți ai companiilor de stat/locale

12. Limitarea indemnizațiilor (componentă fixă) la membrii Consiliilor de Administrație/Supraveghere/Conducere la nivelul echivalent a 1,5 salariului mediu brut pe ramura de activitate unde își desfășoară activitatea compania, dar nu mai mult decât indemnizația lunară brută a unui secretar de stat.

13. Desființarea institutelor de cercetare/institutelor autonome care nu sunt relevante în actualul context socioeconomic (exp. INCD Turism, Institut de cercetare în domeniul muncii și protecției sociale, Institutul Levantului)

14. Comasarea/absorbția/reorganizarea regiilor autonome/departamentelor de stat care nu se justifică pentru funcționare autonomă/independentă. Comasarea trebuie să aibă ca rezultat reducerea cu 15% a cheltuielilor de personal și funcționare și o reducere cu 15% a posturilor efectiv ocupate

15. Actualizarea redevențelor ADS (300 ha în administrare, redevențe 2,5 mil lei/semestru) și ANIF

16. Comasarea unor societăți comerciale/companii ale statului român/agenții cu profil de activitate similară (exp. RADIOCOM, Societatea Română de Radiodifuziune)

The post Marele Plan al lui Marcel Ciolacu: 16 măsuri care vor provoca cutremur în sistemul bugetar (Surse) first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.

Service camioane
Comments are closed.