Educative

Manifestări dedicate Zilei Eroilor la Școala Gimnazială Daia Română

daia

Astăzi, 10 iunie 2021, elevii Școlii Gimnaziale Daia Română, însoțiți de cadrele didactice, prof. înv .primar Schiau Elena-director, prof.dr. Brădilă Laura, prof. înv. primar Cibu Maria, au participat alături de elevii claselor pe care le coordonează, la slujba religioasă desfășurată în Biserica Ortodoxă din localitate cu hramul ” Buna Vestire ”. După încheierea actului liturgic, în fața monumentului a avut loc o slujbă de pomenire a eroilor, slujbă oficiată de preotul paroh Brădilă Vasile. Activitatea omagială a continuat cu un scurt program artistic, poezie și cântec patriotic în fața Monumentului Eroilor din comuna noastră, program realizat de copiii școlii noastre.

Elevii claselor I, a IV-a, a VI-a și a VIII-a și-au manifestat respectul faţă de eroii care şi-au dăruit jertfa supremă pe altarul pământului strămoşesc pentru statornicia şi viitorul ţării prin rostirea unei rugăciuni pentru cei viteji ai comunității noastre .

Evenimentul cu o ținută solemnă s-a bucurat de aprecierea participanților, enoriași ai parohiei ortodoxe, dar și ale oficialităților satului, a domnului primar Visarion Hăprian și a domnului viceprimar Puțan Ioan, care au mulțumit oamenilor, dar mai ales copiilor pentru participare și cadrelor didactice pentru implicarea în acest eveniment cu dublă semnificație .  Înălțarea Domnului și jertfa Acestuia , poate fi simbolic asemănată, cu jertfa soldatului necunoscut care n-a luptat doar pentru el și familia sa, ci și pentru cei necunoscuți, pentru idealul de libertate, pace, armonie , pentru apărarea patriei, a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, demnitatea poporului român. 

Cultul eroilor, acordarea respectului cuvenit şi pomenirea din generaţie în generaţie a celor căzuţi pe câmpurile de luptă, fac parte din conştiinţa, sufletul şi credinţa românească. Importanţa şi semnificaţia acestor sărbători reprezintă pentru elevii Şcolii Gimnaziale Daia Română o nouă oportunitate de a cultiva sentimentul ataşamentului faţă de patrie şi de valorile istorice ale neamului .

Director, Consilier educativ,

Prof.înv. primar Schiau Elena prof.dr. Brădilă Laura

COMENTEZI?