Emoții pentru primarul Gabriel Pleșa: O nouă încercare pentru votarea Bugetului Municipiului Alba Iulia

- Administratie - februarie 4, 2023
Distribuie

Luni, 6 februarie 2023, va avea loc un nou vot pentru Bugetul Municipiului Alba Iulia.

Bugetul propus de Gabriel Pleșa (care are acum 9 consilieri dispuși să voteze bugetul) nu are șanse pentru a trece în Consiliul Local Iulia dacă nu face mari compromisuri – ori față de PSD (care are 3 consilieri), ori față de PNL (9 consilieri).

Iată ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 6 februarie 2023:

Art.1 Convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia în ședință extraordinară cu convocare de îndată, pe data de 6 februarie 2023, orele 13, care va avea loc la sediul Primariei municipiului Alba Iulia, sala de sedinte, etaj 2, Calea Moților nr. 5 A și prin platforma online ZOOM.

Art. 2 Se convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia cu următorul:
PROIECT AL ORDINII DE ZI :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2023

Art.3 Proiectul de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi de la punctul 1 este inițiat de către Primarul municipiului Alba Iulia.

Art.4 Proiectul de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi de la punctul 1 este comunicat comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.5 Proiectul de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi de la punctul 1 este însoţit de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).

Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi.

Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.9 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ :

Primarului municipiului Alba Iulia
Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro

Alba Iulia, 3 februarie 2023

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.