Doar 3 zile până la finalizarea perioadei de înscriere la cele două școli de subofițeri jandarmi

- Administratie - mai 3, 2023
Distribuie

Au mai rămas 3 zile până la finalizarea perioadei de înscriere pentru cele 700 de locuri disponibile la cele două școli de subofițeri jandarmi din Drăgășani și Fălticeni.

Le reamintim celor care doresc să intre în echipa noastră că mai au timp până pe data de 5 mai ora 12.00, pentru a transmite cererea de înscriere la adresa de e-mail admitere@jandarmeriaalba.ro

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ ale Jandarmeriei Române, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții şi criterii specifice:

a)să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
b)să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c)să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d)să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f)să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g)să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerințelor de conduită admise şi practicate în societate;
h)să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j)să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k)să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l)să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs;
m)să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară;
n)să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o)să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ;
p)să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Relații suplimentare privind organizarea şi desfășurarea concursului pot fi obţinute la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba – Serviciul Resurse Umane, din municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 18, telefon: 0258/812318.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba

Service camioane
Comments are closed.