Controale ale inspectorilor de muncă în județul Alba

- Din Judet - octombrie 18, 2022
Distribuie

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă vizează cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate public.

Rezultatele controalelor inspectorilor de muncă la nivelul judeţului Alba în perioada 10-14 octombrie 2022, în activitatea de control:

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 48
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 457
Din care 204 femei
Număr deficienţe constatate: 104
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 4

  • 2 avertismente;
  • 2 amenzi în valoare de 2.500 lei

Principalele deficienţe constatate în controale :

-neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
-nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
-dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 23
Număr deficienţe constatate: 36
Număr de măsuri dispuse : 36
Angajatori sancționați: 23
Nr. sancţiuni aplicate: 36 din care

  • 35 avertismente;
  • o amendă în cuantum de 5.000 lei;
    Nr.evenimente în curs de cercetare : 2
    Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Service camioane
Comments are closed.