Anunțul DSP Alba: Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor după inundațiile din 11 iunie

- Administratie - iunie 13, 2023
Distribuie

În contextul inundațiilor produse duminică și luni care au afectat cu precădere comuna Ighiu, Direcția de Sănătate Publică Alba, în colaborare cu celelalte instituții implicate în astfel de situații, participă la acțiuni pentru identificarea fântânilor și izvoarelor inundate, recoltarea de probe de apă, informarea privind consumul de apă, identificarea grupelor de populație la risc: gravide, nou-născuți, bolnavi cronici, imobilizați etc.

În momentul producerii inundațiilor, sănătatea publică trebuie să se țină seama de două aspecte:

1.Grupurile populaționale vulnerabile: copii, vârstnici, gravide, bolnavi cronici, persoane care necesită îngrijiri la domiciliu, persoanele izolate social și/sau economic;

2.Riscurile de transmitere a îmbolnăvirilor (riscuri hidrice, riscuri alimentare, riscuri legate de reziduuri solide și/sau lichide)
Riscurile hidrice sunt în special de natură infecțioasă și sunt cu atât mai mari cu cât apa de băut este mai puțin controlată.

Așadar, în cazul surselor individuale (fântâni), în momentul producerii inundațiilor apa se declară nepotabilă, chiar dacă fântâna nu este inundată direct, ci numai indirect prin creșerea nivelului pânzei freatice, urmând ca după retragerea apelor să se supună procedurii de dezinfecție, procedură care a fost adusă la cunoștința autorităților publice locale.

În cazul apei de rețea se va continua consumul acesteia, dacă nu sunt impuse restricții de utilizare. În cazul localităților afectate de inundații de pe raza comunei Ighiu, pentru locuitorii racordați la sistemul public de aprovizionare cu apă nu există riscuri, așa încât apa poate fi consumată fără restricții.

Riscurile alimentare (toxiinfecții alimentare, boli diareice acute etc) pot acționa asupra alimentelor neprocesate (legume, fructe depozitate în spații inundate, recoltate de pe terenuri inundate) sau procesate (alimente depozitate în spații inundate, păstrate la temperaturi necorespunzătoare etc), motiv pentru care se recomandă ca alimentele neprocesate să fie consumate doar după spălare cu apă clorinată (apa de rețea).

Riscurile legate de canalele de ape reziduale deversate, depozite neorganizate de deșeuri solide (zootehnice, menajere) sunt influențate de condițiile de inmulțire a unor vectori generatori de boli: insecte (tânțari, muște), rozătoare. Aceste depozite trebuiesc evacuate, iar terenul asanat/dezinfectat. În timpul asanării acestor zone este necesară purtarea cizmelor de cauciuc și a mănușilor de protecție, precum și spălarea mâinilor cu apă și săpun după fiecare contact cu apa stagnantă.

Biroul de presă al DSP Alba, 13 iunie 2023

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.