Anunț pentru consultarea populației privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a ADI Salubris Alba

- Actualitate - iulie 11, 2024
Distribuie

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba în vederea aprobării modificării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de Asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor Lot 1-Zona 1 Alba Iulia, nr. 61/18.04.2019

ANUNŢ pentru consultarea populației în perioada 10.07.2024 – 30.07.2024, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba

Primăria municipiului Alba Iulia, astăzi, 10.07.2024 anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba în vederea aprobării modificării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de Asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor Lot 1-Zona 1 Alba Iulia, nr. 61/18.04.2019.

Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul autorității publice www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică și la avizierul autorității publice locale.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al autorității publice locale.

Etapa de consultare a publicului se desfăşoară în perioada: 10.07.2024 – 30.07.2024;

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se depun în scris, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 24.07.2024, h 16.00.

-ca mesaj în format electronic pe adresele de e-mail: ovidiu.muntean@apulum.ro; office@apulum.ro

-prin poştă, pe adresa Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5 A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134;

-la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, la Registratură, la adresa: Calea Moților, nr. 5 A, de luni până joi între orele: 7.30.-16.00, sau vineri între orele: 7.30.- 13.30.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba în vederea aprobării modificării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de Asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor Lot 1-Zona 1 Alba Iulia, nr. 61/18.04.2019, specificându-se articolele din proiect la care se face referire și menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a autorității publice locale, la linkul www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică – la proiectul de hotărâre mai sus menționat – în minută.

Pentru cei interesaţi există posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică. Data întâlnirii va fi adusă la cunoștința publicului interesat printr-un anunț ulterior.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon 0372586453, persoană de contact: Ovidiu Muntean, e-mail: ovidiu.muntean@apulum.ro, sau office@apulum.ro.

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.