Amenzi de 13.500 de lei date de inspectorii ITM Alba

- Abrud - iulie 8, 2024
alba
Distribuie

Pentru anul 2024, unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare o campanie naționale , dispusă și monitorizată de Inspecția Muncii, și anume :

Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social ,care se derulează în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2024.

  Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

  În perioada 1-5 iulie 2024, activitatea inspectorilor de muncă poate fi redată în următoarele cifre:

  În domeniul relaţiilor de muncă:

  Total unităţi controlate: 42
  Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 614
  Din care 283 de femei
  Număr deficienţe constatate: 83
  Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: două amenzi în valoare de 5.000 lei

  Principalele deficienţe constatate în controale:

  -nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
  -nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
  -contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
  -nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
  -neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
  -neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
  -nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului; dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
  -nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
  -nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

  În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

  Nr. total unităţi controlate: 25
  Număr deficienţe constatate: 15
  Număr de măsuri dispuse : 15
  Angajatori sancționați: 5
  Nr. sancţiuni aplicate: 7…. din care:
  -2 amenzi – 8.500 lei;
  -5 avertismente;
  Nr.evenimente comunicate : 2
  Nr.evenimente in curs de cercetare : 3
  Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

  Principalele deficienţe stabilite în controale:

  Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
  Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
  Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
  Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
  Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
  Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
  Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

  Citește și:

  Service camioane
  Comments are closed.