ADR: Proiectul ARCADIA în Regiunea Centru

- Actualitate - martie 21, 2024
Beautiful park
Distribuie

Un nou proiect interregional în domeniul schimbărilor climatice implementat de ADR Centru alături de 42 de parteneri din 9 țări cu un buget total de peste 18 milioane de euro

ADR Centru oferă comunităților din Regiunea Centru oportunități de adaptare la schimbările climatice prin Programul Orizont Europa

A demarat implementarea unuia dintre mai mari proiecte interregionale derulate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de parter, odată cu semnarea de către domnul Simion Creţu, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru a Acordul de colaborare pentru proiectul ARCADIA. Acronimul acestei inițiative europene care implică 43 de parteneri din 9 țări, provine de la sintagma ”TrAnsformative climate ResilienCe by nature-based solutions in the conInentAl bio-geographical region”/ ceea ce înseamnă „Soluții verzi pentru creșterea rezilienței și a sustenabilității în regiunea biogeografică continentală”.

Acordul semnat de Regiunea Centru stabilește modul de implementare a proiectului, modalitățile de colaborare și responsabilitățile partenerilor implicați în derularea proiectului ARCADIA – o inițiativă internațională care își propune să identifice bune practici și soluții bazate pe natură (SBN) pentru adaptarea la schimbările climatice și are în vedere sprijinirea implementării Misiunii de adaptare la schimbările climatice din cadrul Programului Orizont Europa.

Parteneriatul proiectului ARCADIA include ministere, agenții de dezvoltare, universități, instituții publice, administratori de arii naturale, companii , organizații nonguvernamentale active în domeniul schimbărilor climatice. Timp de 54 de luni, 3 regiuni emergente (Regiunea Plovdiv din Bulgaria, Regiunea Centru din România și Regiunea Podravje din Slovenia) la îndrumarea celor 5 regiuni model din proiect (Emilia-Romagna din Italia, Krapina Zagorje din Croația, Niederösterreich din Austria, Funen din Danemarca și Skane din Suedia) vor pune în aplicare bunele practici pentru adoptarea SBN prin schimb de cunoștințe, de date și analize, prin inovație, formare și creare de rețele. Prin specificul său proiectul ARCADIA va sprijini transferul de cunoștințe, dezvoltarea capacităților și abilităților tuturor organizațiilor implicate, identificarea de sinergii dintre sectoarele economice, lanțuri valorice scurte și de pârghii publice și private pentru introducerea inovației în afaceri.

Prin proiect se are în vedere dezvoltarea unor rețele coerente pentru dezvoltarea infrastructurii verzi și/sau albastre și asigurarea accesului organizațiilor implicate în implementarea acestor tipuri de proiecte la date actualizate, bune practici privind dezvoltarea de proiecte bazate pe natură. Prin implementarea acestui proiect partenerii ARCADIA își propun să atingă obiectivul Misiunii de adaptare la schimbările climatice și să multiplice modelele ARCADIA în 150 de regiuni și comunități europene astfel încât acestea să răspundă mai eficient schimbărilor climatice.

„Proiectul ARCADIA va servi la crearea unui spațiu în care autoritățile publice, mediul academic, cetățenii, organizațiile neguvernamentale și companiile din Regiunea Centru pot discuta, planifica și experimenta noi modalități prin care să abordeze provocările climatice cu care ne confruntăm. Soluțiile bazate pe natură pot aduce multiple beneficii simultane și trebuie implementate și exploatate.

Totodată acest proiect de anvergură, ce implică 43 de parteneri, este un bun prilej să preluăm și să adaptăm la condițiile din Regiunea Centru exemplele de bune practici pentru adaptarea la schimbările climatice prezentate de partenerii noștri din cele cinci regiuni model. Prin acest proiect contribuim la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin PDR Centru 2021-2027, ca Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, mai atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate. Atingerea acestui deziderat este un efort considerabil și de durată deoarece atunci când vorbim de tranziție dublă, partea care cântărește cel mai mult este menținerea inovației tehnologice împreună cu inovația socială și, prin urmare, promovarea unor stiluri de viață capabile să aducă schimbarea dorită”, a declarat domnul Simion Crețu, Director General ADR Centru.

ARCADIA propune o abordare regională, transformativă, care se abate de la metodele și instrumentele tradiționale și implică o cale de transformare regională. Spre deosebire de instrumentele care se concentrează pe exemple specifice de soluții, abordarea regională implică autoritățile locale și regionale, societatea civilă, cetățenii și întreprinderile și pune accentul pe schimburi de cunoștințe și de exemple de bună practică, inclusiv pe conceperea unor programe personalizate care să răspundă nevoilor regiunii.

Pentru implementarea activităților proiectului ARCADIA s-a alocat un buget de aproximativ 18 milioane de euro (contribuție CE) împărțit echilibrat între parteneri, ținând cont de rolurile și responsabilitățile fiecăruia. Aproximativ 8% din buget au fost alocate activităților de diseminare și comunicare, precum și activităților asociate cu conectarea organizațiilor, rețelelor și proiectelor partenerilor, pentru schimb de cunoștințe și învățare reciprocă. Implementarea acestui proiect nu implică contribuții financiare din partea ADR Centru.

ADR Centru

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.