Educative

Activitate de educaţie ecologică derulată la Liceul Teoretic Teiuș

Cadrele didactice de la Liceul Teoretic Teiuș, Oltean Simona (Limba franceză), Lup Maria (Fizică), Popa Otilia (Biologie), împreună cu elevii claselor a IX-a R, a X-a U, a X-a R, a XI-a U, a XII-a R au realizat o activitate care are ca scop trezirea, în rândul elevilor, a dorinţei de a cunoaşte natura și mediul înconjurător, de a dobândi o atitudine ocrotitoare, de a dezvolta preocupări pozitive în cadrul educaţiei ecologice.

Această activitate a presupus realizarea de către elevi a unor afișe, create manual, care conțin trei îndemnuri pentru protejarea mediului, în limba franceză, și 3 desene reprezentative pentru sfaturile propuse. Elevii au utilizat creioane colorate, carioci sau acuarele pentru a-și realiza afișele.

De asemenea, elevii au creat prezentări Power Point despre pericolele din mediul înconjurător și au propus câteva soluții pentru protejarea sa. Au fost vizionate scurte videoclipuri despre problemele cu care se confruntă mediul, au vizualizat materiale legate de circuitul apei în natură și au redactat referate pe tema salvării planetei.

S-a urmărit dezvoltarea creativității și a abilității elevilor de a utiliza calculatorul deoarece după terminarea afișelor, acestea au fost postate pe grupul clasei (Whatsapp, Google Classroom), astfel putând fi vizionate de toți colegii.

Datorită condițiilor pandemice actuale activitățile au avut loc online, folosindu-se mediul virtual, ca spațiu de lucru, dar și fizic, lucrările fiind expuse în clase.

COMENTEZI?