Educative

421 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia

Se împlinesc 421 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia.

În anul 1599, după victoria asupra lui Andrei Báthory în bătălia de la Şelimbăr, Mihai Viteazul a intrat triumfător în Cetatea Alba Iulia, primind cheile oraşului chiar din partea episcopului Demetrius Napragy. Deşi nu a fost recunoscut de Dieta Transilvaniei decât ca guvernator imperial, domnitorul român a fost conducătorul de facto al Transilvaniei.

O descriere impresionantă a momentului intrării lui Mihai Viteazul în Cetatea Bălgradului (Alba Iulia) ne-a lăsat Nicolae Bălcescu în „Românii supt Mihai-Voievod Viteazul“: „Apropiindu-se de Alba, locuitorii orașului şi ai judeţului îl întâmpinară, cale de o leghe înainte, cu multă cinste şi daruri. În capul lor era episcopul catolic Dimitrie Napras, încongiurat de tot clerul său. El felicită în numele poporului pe domn de sosirea sa, urându-i tot felul de fericiri, o domnie vesnică asupra ţării Ardealului, ce el dobândise cu sabia, o viaţă îndelungată şi izbânzi multe, care să se adauge unele peste altele. (…) Intrarea s-a făcut prin poarta Sf. George (n.a. Sf. Gheorghe, Poarta de est a Cetatii medievale). De la această poartă până la Palatul Domnesc (n.a. Palatul Principilor, care se păstrează şi în zilele noastre), stă înşiraţi ostaşii de ambele părţi ale uliţei în mai multe rânduri, în dosul cărora se grămădise mii de mii de popoare. Pilda albanilor fu urmată de locuitorii tuturor oraşelor ţării, care se grăbiră a trimite deputaţii la Mihai spre a-i aduce supunerea şi credinţa lor şi a cere mila şi ocrotirea lui“.

„Ardealul întreg îi zăcea la picioare. Prin porţi care s-au dărâmat de mult (n.a. porţile Cetăţii medievale au fost dărâmate la ridicarea Cetăţii bastionare, pe care o vedem şi în zilele noastre), un „valah” (n.a. Mihai Viteazul) intra în Bălgradul crailor Ardealului (n.a Principii Ardealului), îmbrăcat în hainele lor de paradă şi aducând după el oştile româneşti “, consemna şi istoricul Nicolae Iorga.

Chiar şi Mihai Viteazul într-o scrisoare trimisă împăratului Rudolf al II-lea va evoca evenimentul: „Astfel la 1 noiembrie 1599, Ziua tuturor sfinţilor, am luat în stăpânire victorios Alba, reşedinţa principilor Transilvaniei“.

sursa: facebook AMVVD Alba

COMENTEZI?