27 aprilie: Ședință ordinară a Consiliului Local Alba Iulia

- Administratie - aprilie 24, 2023
Distribuie

Joi, 27 aprilie, consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați în şedinţă ordinară publică.

Ședința începe la ora 13.00 la sediul Primariei municipiului Alba Iulia, în sala de sedinte, etaj 2, Calea Moților nr. 5 A și prin platforma online ZOOM.

Proiectele de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului InoCultur@

2.Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I anul 2023 al Municipiului Alba Iulia

3.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

4.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 mai 2023

5.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și din serviciile publice din subordinea Consiliului local urmare a promovării în grad profesional, personal contractual, începând cu luna mai 2023

6.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și promovarea culturii scrise

7.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Creșei Municipiului Alba Iulia aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

8.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții, a organigramei și a anexei HCL nr. 7/2022 privind salariile de bază la Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea evenimentului ,, Nunta de Aur” dedicat persoanelor care împlinesc 50 de ani de căsătorie precum și alocarea sumelor aferente din bugetul local, capitolul ,,Asistenţă Socială”

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor obiecte de inventar şi mijloace fixe

11.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Alba Iulia nr. 95547/2018

12.Proiect de hotărâre privind acordul cu privire la utlizarea unei suprafețe de teren destinată cadavrelor în contextul evoluției unui focar de Pestă Porcină Africană pe raza administrativ-teritorială a UAT Alba Iulia

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate cu elemente DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în Municipiul Alba Iulia”

14.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Alba Iulia nr.399 din 2015

15.Proiect de hotărâre privind deplasarea delegației municipiului Alba Iulia în orașul Fontainebleau din Franța în perioada 17-24 mai 2023

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Realizarea infrastructurii pentru biciclete in Municipiul Alba Iulia- zona MAMUT” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local și înființarea Unității de Management a Proiectului

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului ”Extindere rețele electrice de distribuție pentru alimentare locuințe și obiective sociale în zona Gheorghe Șincai din municipiul Alba Iulia, județul Alba ” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

18.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică constuită la nivelul municipoiului Alba Iulia

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2023

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției propuse prin documentația tehnică: „CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE” – Municipiul Alba Iulia, Extravilan, CF 75078

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției propusă prin documentația tehnică: „CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE” – Municipiul Alba Iulia, Extravilan, CF 84069;

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției propusă prin documentația tehnică: „CONSTRUIRE STRUCTURI SUPORT PENTRU STAȚII DE BAZA ȘI INSTALARE ECHIPAMENTE DE TELEFONIE MOBILĂ” – Municipiul Alba Iulia, Str. MIHAI VITEAZU, nr. 31, județul Alba

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției propusă prin documentația tehnică: „CONSTRUIRE STRUCTURI SUPORT PENTRU STAȚII DE BAZA ȘI INSTALARE ECHIPAMENTE DE TELEFONIE MOBILĂ” – Municipiul Alba Iulia, Bulevardul ÎNCORONĂRII, nr. 3, județul Alba

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției propusă prin documentația tehnică: „AMPLASARE STAȚIE FIXĂ TELEFONIE MOBILĂ” – Municipiul Alba Iulia, Bd-ul REVOLUȚIEI 1989, nr. 85, Bl. MV7, județul Alba

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCELARE TEREN” – Municipiul Alba Iulia, Strada CALEA MOȚILOR, Nr. 217, județul Alba

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: „EXTINDERE PE VERTICALĂ CU UN NIVEL PENTRU CLĂDIRE DE SERVICII LA PARTER ȘI APARTAMENTE” – Municipiul Alba Iulia, Strada FREDERIC MISTRAL, Nr. 3A, județul Alba

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: ,,CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚE ALBA” – Municipiul Alba Iulia, Strada Transilvaniei, FN, județul Alba

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: „MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE” – Municipiul Alba Iulia, Strada Gheorghe Doja, Nr. 107A, Județul Alba, C.F. nr. 107508 Alba Iulia

29.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: „REGLEMENTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONA DOTĂRI/SERVICII” – Municipiul Alba Iulia, Strada COSTACHE NEGRUZZI, FN, județul Alba

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planuui Urbanistic Zonal ,,MODIFICARE P.U.Z APROBAT PRIN H.C.L. NR. 159 ART. 45 DIN 30.05.2006 ÎN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU REPOZIȚIONARE STRADA ORIZONT 15” – Municipiul Alba Iulia, Strada ORIZONT 15, județul Alba

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: „AMPLASARE CONSTRUCȚIE CU CARACTER PROVIZORIU – CHIOȘC ÎNGHEȚATĂ” – Municipiul Alba Iulia, Bulevardul REVOLUȚIEI 1989, FN, intre Blocul A 13 si A 14

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către Partidul ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR ALBA a unui imobil(construcţie), situat în Alba Iulia, str.Avram Iancu, nr.1, Bl.Ardealul, demisol

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.51.322/2019 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC BINAL TAP MOB SRL

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.51.350/2019 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC BINAL TAP MOB SRL

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.51.531/2019 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC FRESH BURGER SRL

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.51.549/2019 încheiat între municipiul Alba Iulia și MATEI I.ELENA IOANA I.I.

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.51.561/2019 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC GEORGE & MERI SRL

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.51.372/2019 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC TECNOSTAR CONSULTING SRL

40.Proiect de hotărare privind aprobarea încetării contractului de comodat nr. 80829/23.11.2010 încheiat între U.A.T. Municipiul Alba Iulia, în calitate de comodant și Asociația Română pentru Reciclare (RoRec), în calitate de comodatar

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, bl. ANL, ap. 33, jud. Alba

42.Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a suprafeței de 200 mp teren intravilan înscris în CF.nr.93016 – Alba Iulia cu nr.topo.2623/2/7 situat în Alba Iulia, str.Rozelor nr.7, Jud. Alba în favoarea numitului Chirilă Adrian Olimpiu

43.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile (drumuri și canale) cuprinse în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară din municipiul Alba Iulia

44.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr.78827 în suprafaţă de 3.051 mp, aferent străzii Emile Zola aflat în proprietatea numitului Cojanu Nicolae

45.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (neproductiv) înscris în CF nr.116114 în suprafaţă de 41 mp aflat în proprietatea numiților Avram Vasile și Avram Dana-Maria; a unui imobil-(altele) înscris în CF nr.75775 în suprafață de 33 mp aflat în proprietatea numiților Selagea Leluț și Selagea Aurelia; a unui imobil-(drum) înscris în CF nr.97481 în suprafață de 51 mp aflat în proprietatea numiților Hârceagă Vasile și Hârceagă Maria; a unui imobil – (drum) înscris în CF nr.108262 în suprafață de 43 mp aflat în proprietatea numiților Oanță Emil și Oanță Marioara, imobile aferente străzii Stufului din municipiul Alba Iulia

46.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date – rectificare suprafață a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. București, nr. 16

47.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Municipiul Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Alba, pentru derularea Proiectului „Și mâinile mici salvează vieți”, în anul școlar 2022-2023
Inițiatori,
Consilieri locali
Vîlcan Marcela
Filimon Marius

48.Diverse: Raportul de activitate nr. 37530/03.04.2023 a domnului consilier local Florea Paul – Victor

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 46 sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.
Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 47 au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Art.5 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).
Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.