Social

Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul II 2020, în termeni nominali, de 5.077 lei pe gospodărie

Institutul Național de Statistică a raportant că ”veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul II 2020, în termeni nominali, 5.077 lei pe gospodărie şi 1.973 lei pe persoană. Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul II 2020, în medie, de 4.163 lei lunar pe gospodărie (1.618 lei pe persoană) şi au reprezentat 82% din nivelul veniturilor totale.”

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (19%), veniturile din agricultură (1,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,8%), cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%) precum şi veniturile în natură (7,6%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,6%).

Veniturile totale cuprind ansamblul încasărilor băneşti provenite din diferite surse de provenienţă pentru care nu există obligaţia de restituire şi veniturile în natură (evaluate în lei). Cheltuielile totale cuprind ansamblul cheltuielilor băneşti, indiferent de destinaţie şi contravaloarea consumului din resursele proprii ale gospodăriilor.

COMENTEZI?