Externe

UE cere statelor membre să devină neutre din punct de vedere climatic până în 2050

Parlamentul European, a votat cu 392 de voturi pentru, 161 împotrivă şi 142 abţineri Legea europeană a climei care stipulează că toate statele membre UE trebuie să devină neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

Comisia europeană trebuie să propună, până pe 31 mai 2023, prin procedura legislativă ordinară, o „traiectorie” la nivel european pentru a obţine o amprentă neutră de carbon până în 2050, susţin deputaţii.

Comisia trebuie să ţină seama de cantitatea totală rămasă de emisii de gaze cu efect de seră (GES) care ar mai putea fi emisă de Uniune până în 2050 pentru a limita creşterea temperaturii globale în conformitate cu Acordul de la Paris.

Uniunea Europeană şi statele sale membre trebuie să elimine treptat, până cel târziu pe 31 decembrie 2025, toate subvenţiile directe şi indirecte pentru combustibilii fosili.

COMENTEZI?