Sanatate

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud a finalizat o etapă importantă din proiectul de reabilitare energetică

La Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud a fost finalizată o etapă importantă din cadrul proiectului de reabilitare energetică, iar astfel o parte din clădire a căpătat o înfățișare modernă, lucrările fiind efectuate cu respectarea cerințelor specifice principiilor dezvoltării durabile.

Lucrările în cadrul proiectului „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu o valoare totală de 8.713.868,46 lei (din care 5.500.098,73 finanțare nerambursabilă și 3.213.769,73 lei cofinanțare Consiliul Județean Alba) au început în martie 2020 și au termen de finalizare 12 luni.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru. 

Implementarea proiectului este extrem de importantă pentru confortul ulterior al pacienților și cadrelor medicale, dar și pentru desfășurarea activității medicale în cele mai bune condiții, respectiv pentru respectarea politicilor de mediu și, de asemenea, pentru reducerea cheltuielilor energetice. 

„Suntem conștienți că orice lucrări de reabilitare, indiferent de natura și complexitatea lor, creează, implicit, un disconfort pacienților, cărora, cu această ocazie, le mulțumim pentru înțelegere și îi asigurăm că scopul este unul comun, spre binele tuturor. Lucrările se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor de protecție în actualul context epidemiologic. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirilor administrate de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. Activitatea spitalului se desfășoară în clădiri care înregistrează un grad avansat de uzură ca urmare a vechimii și exploatării. Cheltuielile energetice legate de exploatarea imobilului sunt mari din cauza soluțiilor tehnice existente la momentul edificării clădirii. Obiectivele specifice ale proiectului sunt diminuarea cu cel puțin a 80% a emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de sera și utilizarea energiei solare, care este nepoluantă, inepuizabilă și sigură. Lucrările constau în izolarea termica a fațadei – atât parte opaca, cat si parte vitrată (tâmplărie PVC ), termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în zona șarpantei, termo-hidroizolarea pereților aferenți demisolului, înlocuirea acoperișului, reabilitarea instalației de distribuție apă caldă menajeră, montare de panouri solare, sistem de recirculare apă caldă, reabilitarea instalației de încălzire cu corpuri statice, reabilitarea instalației electrice de iluminat, inclusiv a circuitelor, aparatajelor și a protecțiilor aferente, chiar și a paratrăsnetului. Nu în ultimul rând, prevederea unui sistem de iluminat de securitate, modernizarea instalației de canalizare pluvială și reabilitarea instalației de hidranți interiori pentru incendiu, precum și realizarea unei instalații de detecție, semnalizare și avertizare incendiu, respectiv dotare cu lift exterior pentru pacienți”,  au  transmis  reprezentanţii spitalului aiudean. 

Spitalul de Pneumoftiziolofgie Aiud, unitate medicală subordonată Consiliului Județean Alba, a tratat, în 2019, în regim de spitalizare continuă și de zi 2.340 de cazuri, iar în cadrul ambulatoriului de pneumologie și în cadrul Dispensarului TBC au fost acordate 5.637 de consultații medicale de specialitate. 

În aprilie 2020 spitalul a fost desemnat, prin ordin de ministru, unitate medicală care asigură asistență pacienților diagnosticați cu SARS-CoV-2 și a intrat, astfel, în prima linie în lupta împotriva COVID-19.

Până în prezent, au primit îngrijiri medicale de specialitate un număr de 365 de pacienți pozitivi, dintre aceștia 34 fiind transferați la alte spitale. Cel mai tânăr pacient vindecat în cadrul unității are 16 ani, iar cel mai vârstnic 91 de ani. În total, au fost înregistrate 2 decese.

În prezent, în unitatea medicală se află internați 28 de pacienți pozitivi. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud își va crește capacitatea în următoarea perioadă cu încă 20 de paturi.

COMENTEZI?