Proiect de achiziționare de microbuze electrice pentru elevii din județul Alba

- Administratie - ianuarie 15, 2024
Distribuie

UAT Municipiul Alba Iulia, în calitate de Partener în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Alba”, finanțat prin PNRR/C15 Educație, Reforma 6, Investiția 10 – Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, anunță demararea activităţilor proiectului de către Consiliul Județean Alba, în calitate de lider de proiect.

Obiectivul proiectului constă în dotarea cu microbuze electrice a unităților de învățământ preuniversitar cu clase de nivel primar și/sau gimnazial și/sau liceal din 26 localități din județul Alba, urmărindu-se
îmbunătățirea condițiilor de transport a elevilor din zonele defavorizate/ marginalizate din județ astfel încât să se asigure accesul acestora la educație și protecția mediului în același timp.


Prin proiect vor fi achiziționate 26 microbuze electrice pentru elevi din mediul rural şi urban defavorizat al
judeţului Alba. Investiția constituie un real beneficiu în sprijinul elevilor, părinţilor și cadrelor didactice,
fiind necesară pentru a îndeplini exigenţele organizării unui proces educaţional care protejează mediul şi
asigură acces la educaţie pentru toţi elevii, în special pentru cei aflaţi în zone defavorizate.


Achiziția microbuzelor electrice va genera un impact minim asupra mediului înconjurător prin diminuarea
atât a emisiilor poluante, cât și a gradului de poluare fonică. De asemenea, microbuzele vor fi dotate cu
facilități pentru accesul elevilor cu mobilitate redusă (rampă și/sau alte dotări specifice).


Perioada de implementare: 20 septembrie 2023 – 31 decembrie 2024


Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 35.905.346,40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR
este de 30.172.560,00 lei, iar valoarea TVA aferentă de 5.732.786,40 lei se asigură din bugetul de stat.

Service camioane
Comments are closed.