Profesorul francez Jean-Claude Larchet, doctor honoris causa al Universității Alba Iulia

- Actualitate - mai 15, 2024
Distribuie

Marți, 14 mai 2024, au continuat lucrările Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA, ediția a XXIII-a), organizat în municipiul Alba Iulia. În prima parte a zilei, de la ora 9.00, s-a desfășurat sesiunea plenară a comunicărilor științifice, în Aula „Dumitru Stăniloae” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă. De asemenea, în intervalul orar 9.00-11.00, în Aula „Sfântul Simion Ștefan”, a fost programată prezentarea a șapte lucrări științifice, în cadrul panelului „Teologia suferinței și știința medicinei duhovnicești”.

În cadrul sesiunii plenare, au susținut referate pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi („Teologie și medicină în viața și opera Sfântului Atanasie Sinaitul”), diac. prof. univ. dr. Ryan Samson Nash („Necesitatea suferinței: o relatare duhovnicească a unui medic – pacient”), prof. univ. dr. Pascal (Capodistrias) Hämmerli („Eutanasia și sinuciderea asistată medical în Europa. O perspectivă ortodoxă”) și dr. Andrei Dîrlău („Biserica Ortodoxă în viziunea lui Herman Engelhardt Jr., în contextul provocărilor lumii secularizate”).

Momentul special programat în a doua zi a Simpozionului a fost reprezentat de ceremonia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) domnului prof. univ. dr. Jean-Claude Larchet, doctor în Filosofie (1987) al Universității din Nancy și doctor în Teologie (1994) al Universității din Strasbourg. Evenimentul s-a derulat de la ora 11.00, în Aula „Dumitru Stăniloae”, în prezența membrilor Senatului UAB și a participanților ISSTA 2024.

În prima parte a festivității, pr. lect. univ. dr. Oliviu Botoi a dat citire cuvântului de Laudatio, intitulat „Dimensiunea terapeutică a teologiei și spiritualității ortodoxe – Prolegomene asupra operei teologului Jean-Claude Larchet”, în cuprinsul căruia a elogiat personalitatea academică și activitatea științifică de excepție a profesorului francez. De asemenea, părintele Oliviu Botoi i-a mulțumit profesorului Jean-Claude Larchet pentru bucuria și deschiderea cu care a acceptat să devină membru al comunității academice a Universității din Alba Iulia. Apoi, prof. univ. dr. Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie 1918”, a prezentat hotărârea Senatului UAB privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa.

În continuare, domnul prof. univ. dr. Jean-Claude Larchet a rostit o prelegere festivă, cu ocazia acestui moment solemn. Profesorul și cercetătorul francez a subliniat faptul că este deosebit de onorat și emoționat ca urmare a atribuirii titlului academic de Doctor Honoris Causa la Alba Iulia, capitala unității spirituale și naționale a tuturor românilor. Totodată, domnia sa a remarcat legătura științifică și spirituală cultivată pe parcursul deceniilor cu mediul teologic academic din România. De asemenea, profesorul Jean-Claude Larchet a mulțumit pentru considerația și generozitatea cu care a fost primit de către corpul profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

În ultima parte a evenimentului, în semn de apreciere, prof. univ. dr. Daniel Breaz i-a oferit profesorului și cercetătorului francez Jean-Claude Larchet o plachetă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Apoi, în semn de aleasă prețuire, pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi i-a dăruit prof. univ. dr. Jean-Claude Larchet, în numele corpului academic al Facultății de Teologie Ortodoxă, o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos. Părintele decan i-a mulțumit distinsului invitat pentru bucuria deosebită prilejuită de participarea la acest eveniment științific și duhovnicesc.

Profesorul și cercetătorul francez Jean-Claude Larchet (n. 9 august 1949) este unul dintre cei mai apreciați teologi ortodocși contemporani. Domnia sa este doctor în Filosofie (1987) al Universității din Nancy și doctor în Teologie (1994) al Universității din Strasbourg, îmbinând armonios, în lucrările sale, cercetarea științifică riguroasă cu profunzimea înțelegerii și trăirii vieții duhovnicești și liturgice, în duhul Tradiției Sfinților Părinți. Opera sa însumează o vastă cercetare teologică ce cuprinde 35 de lucrări teologice originale și numeroase studii de specialitate și recenzii publicate în reviste academice prestigioase, abordând teme de teologie dogmatică, patristică, morală, bioetică și ecologie.

Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.