Primăria Orașului Ocna Mureș face angajări

- Administratie - aprilie 4, 2023
alba
Distribuie

Oraşul Ocna Mureş, cu sediul în Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr.27, judeţul Alba, telefon 0258871217, e-mail contact@primariaocnamures.ro, organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea unui număr de 5 funcții contractuale de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș, în data de 19.04.2023, ora 1000, cu respectarea prevederilor H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, după cum urmează:

I. Aparatul de specialitate al primarului:
Compartiment Proiecte finanțate din fonduri europene externe nerambursabile

1.Consilier IA – funcție contractuală de execuție, studii superioare, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată) – 2 posturi
Condiții specifice:
-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
-vechime în specialitatea studiilor – 7 ani

2.Consilier debutant – funcție contractuală de execuție, studii superioare, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată) – 1 post
Condiții specifice:
-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
-vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară

II.Serviciul de Gospodărie orășenească:
Compartiment întreținere, reparații, dezăpezire

1.Muncitor necalificat I – funcție contractuală de execuție, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată) – 1 post
Compartiment Salubrizare Domeniul Public

1.Muncitor necalificat I – funcție contractuală de execuție, normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată) – 1 post
Condiții specifice:
-studii generale/medii
-vechime în specialitatea studiilor- nu este necesară

Condiții generale de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului la sediul primăriei orașului Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.27, Serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare, în perioada 28.03.2023-10.04.2023 , de luni până joi între orele 0800-1600, vineri între orele 0800-1400.

Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27 -Serviciul Buget Contabilitate Resurse Umane Salarizare, persoana de contact-referent I superior Cociș Ioana Rodica, telefon 0258/871217, int.215.

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.