Sanatate

Noua listă cu țările/zonele de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România

HOTĂRÂRE nr. 47 din 05.10.2020
privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie
măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea
unor măsuri în domeniul sănătății publice
Având în vedere situația complexă generată de evoluția cazurilor noi de îmbolnăvire
în Europa și implicațiile majore determinate de intrarea pe teritoriul național a unui număr
mare de persoane din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat,
Luând în considerare creșterea zilnică progresivă a numărului de persoane infectate,
cu preponderență în anumite zone sau localități, care determină o presiune permanentă
asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a sistemului
sanitar,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 81 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 5, alin. (2) lit. (d), alin. (3) lit. (a) și art. 71 din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, ale art. 4 și art.11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic şi
biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2
și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi
componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,
Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 (1) Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în
vigoare începând cu data de 07.10.2020, prevăzută în anexă.
2
(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), persoanele care sosesc în
România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național
pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.
(3) Persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat
prevăzute la alin. (1) și intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieși din carantină
după a 10 zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar
rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică.
Art. 2 Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea
persoanele care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea,
fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități.
Art. 3 (1) Comitetele judeţene/al Municipiului București pentru situaţii de urgenţă
au obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în cel mult 48 de ore de la data emiterii
prezentei hotărârii, în vederea analizării detaliate a situației epidemiologice de la nivelul
fiecărei localității și dispunerii de urgență a măsurilor pentru diminuarea impactului
riscului conform prevederilor legale aprobate prin hotărârile Guvernului și cele ale
Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
(2) În situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor la nivel
județean ori a unei sau mai multor localități depășește 1,5/1.000 de locuitori, ulterior
măsurilor adoptate conform prevederilor alin. (1), comitetele judeţene/al Municipiului
București pentru situaţii de urgenţă au obligația de a se întruni în ședință extraordinară, în
cel mult 48 de ore de la data depășirii pragului mai sus menționat.
Art. 4 Se propune ca, persoanele alese la scrutinul electoral organizat în luna
septembrie 2020, pentru alegerea primarilor, președinților consiliilor județene și a
membrilor consiliilor locale și județene, să poată depune jurământul prevăzut în
Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, fără
prezența fizică, prin mijloace electronice de comunicare de la distanță, atunci când
persoana în cauză se află în izolare sau carantină, în condițiile legii.
Art. 5 Toate instituțiile publice și private, precum și operatorii economici care își
desfășoară activitatea în localitățile unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor
este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, au obligația analizării modului de desfășurarea a
activității în vederea organizării programului de lucru în regim de muncă la
domiciliu/telemuncă, iar acolo unde acest lucru nu este posibil se recomandă decalarea
programului de lucru.
3
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. … din ….09.2020 a Comitetului Național
pentru Situații de Urgență
Listă in vigoare de la data de ….10.2020 ora 0:00

Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile)
Stat Rata de incidenta cumulata la
100.000 locuitori*
Israel 936.1
Andorra 716.8
Muntenegru 564.9
Bahrain 497.4
Aruba 496.7
Argentina 392.0
Guam 347.9
Bonaire, Saint Eustatius and Saba 338.7
Spania 319.3
Cehia 311.8
Costa Rica 306.5
Puerto Rico 301.3
Bahamas 266.8
Republica Moldova 246.9
Franta 246.8
Olanda 243.4
Gibraltar 243.3
Polinezia Franceza 231.3
Sint Maarten 224.1
Liban 221.4
Belgia 220.5
Panama 207.5
Capul Verde 200.6
Statele Unite ale Americii 186.3
Peru 182.3
Kuweit 180.4
Columbia 178.7
Brazilia 175.6
Armenia 171.2
Marea Britanie 163.1
Islanda 161.1
Oman 156.7
Irak 152.9
Maldive 151.8
Paraguay 151.3
Luxembourg 147.4
Belize 145.8
Emiratele Arabe Unite 142.1
Palestina 140.3
Danemarca 134.9
Libia 130.7
Ungaria 129.1
Chile 126.1
Slovacia 118.6
Ucraina 115.4
Austria 113.6
Curaçao 112.6
Georgia 110.7
Qatar 110.2

*(date publicate de ECDC luni 5 octombrie 2020)

COMENTEZI?