Stirile Zilei

NOI MĂSURI adoptate la Alba Iulia în contextul crizei Covid-19

Comitetul Local pentru Situaţii de  Urgenţă Alba Iulia a adoptat, vineri, o nouă hotărâre, în contextul crizei Covid-19. Documentul conţine, între altele, reguli pentru desfăşurarea activităţilor pe terase şi în centre comerciale. Iată conţinutul integral al acestuia:

Comitetul Local pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 18

din 16.10.2020

privind unele măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2,

pe teritoriul municipiului Alba Iulia

            În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale O.UG. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, ale Regulamentului-cadru, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004 privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și a centrelor operative pentru situații de urgență, precum și ale Regulamentului privind structura organizatorică, funcționarea, atribuțiile și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Dispoziția primarului nr. 525 din 27 aprilie 2020.

            În temeiul prevederilor cuprinse în  HOTĂRÂREA Nr 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

            În temeiul prevederilor cuprinse în Hotărârea nr. 43 din 15.10.2020 emisă de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândii virusului Sars-Cov-2 pe raza municipiului Alba Iulia.

       La nivelul unități administrativ-teritoriale Alba Iulia, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 a depășit 3/1000 de locuitori, începând cu data de 16.10.2020, ora 0000, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului astfel :

            În data de 16.10.2020, s-au dezbătut și s-au aprobat de către membrii C.L.S.U. al Municipiului Alba Iulia, urmatoarele articole :


    1. Se instituie obligația de purtare a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise;
    2. Administratorii și proprietarii spațiilor publice deschise afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective;
    3. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, cinematografelor, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise este interzisă;
    4. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.);
    5. Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
    6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;
    7. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, este permisă doar pentru persoanele cazate în aceste unități;
    8. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
    9. Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este închisă este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alocoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
    10. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor;
    11. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
    12. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
    13. Se suspendă activitatea Talciocului din municipiul Alba Iulia.
    14. Urmărirea și verificarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărârii se vor face de către autoritățiile cu competență în domeniu.
    15. Măsurile stabilite la punctele anterioare se aplică până la emiterea unei hotărâri din partea Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, care să ateste ieșirea UAT municipiul Alba Iulia din scenariul roșu.

COMENTEZI?