Noi controale ale inspectorilor de muncă din județul Alba

- Din Judet - februarie 20, 2023
control
Distribuie

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizează cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

În perioada 9 februarie – 10 martie 2023 la nivelul judetului Alba se va desfășura Campania Natională privind verificarea modului în care angajatorii români, agenții de muncă temporară și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 13-17 februarie 2023, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 38
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 3.133
Din care – femei: 939
Număr deficienţe constatate: 95
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 8, din care:
-7 avertismente
-1 amendă în valoare de 1.500 lei

Principalele deficienţe constatate în controale:

neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 23
Număr deficienţe constatate: 42
Număr de măsuri dispuse : 42
Angajatori sancționați: 22
Nr. sancţiuni aplicate: 42, din care:
-41 avertismente
-o amendă în valoare de 4.000 lei
Nr.evenimente în curs de cercetare: 2
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori: 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Service camioane
Comments are closed.