Administratie

Licitaţie pentru modernizarea unor structuri şcolare la Blaj

Primăria Blaj a iniţiat procedura de achiziţie prin licitaţie publică a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare si dotare Şcoala Gimnazială Simion Bărnuţiu, structura I.M. Moldovan şi structura P.P Aaron”.

Lucrările de construcţii, a căror valoare este estimată la peste 3,5 milioane de lei, vor fi finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1, obiectivul specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

Data limită pentru primirea ofertelor este 25 noiembrie.

COMENTEZI?