Județul Alba: Amendă de 140.000 de lei pentru muncitori fără forme legale de muncă

- Actualitate - martie 4, 2024
alba
Distribuie

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2024, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare o campanie naționale:

Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social ,care se derulează în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2024.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, ătre Inspecţia Muncii.

Rezultatele inspectorilor de muncă în perioada 26 februarie – 1 martie 2024:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 16
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.463
Din care 660 de femei
Număr deficienţe constatate: 25
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 3…. din care:
-2 avertismente
-o amendă de 140.000 lei (pentru 7 persoane depistate in lucru fără forme legale de angajare-art.260 alin.1.lit.”e” Codul Muncii );

Principalele deficienţe constatate în controale:

primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă
nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea rogramului de lucru;
nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 10
Număr deficienţe constatate: 17
Număr de măsuri dispuse : 17
Angajatori sancționați: 1
Nr. sancţiuni aplicate: 1… din care:
-1 avertisment;
Nr.evenimente in curs de cercetare: 3
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori: 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.