ITM Alba: Controale realizate de inspectorii de muncă la început de an

- Din Judet - ianuarie 9, 2023
control
Distribuie

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 3-6 ianuarie 2023, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 9
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 88
Din care 19 femei
Număr deficienţe constatate: 17
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 2
-din care 2 avertismente

Principalele deficienţe constatate în controale :

-neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-nu se conduce corect evidența timpului lucrat;

În perioada 5 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023 au fost desfășurate controale la societățile comerciale pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale privind comercializarea articolelor pirotehnice.

La nivelul județului Alba au fost identificate 7 societăți comerciale care au autorizație emisă de ITM Alba și avizată anual și de IPJ Alba, pentru a deține, transporta, comercializa și folosi articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2.

-Serviciul CSSM a desfășurat in perioada 3-6 ianuarie 2023, activitate de birou (închiderea activităților pe anul 2022, arhivarea documentelor si întocmirea periodicității anuale pe 2023, a planului acțiunilor de control precum și a graficelor lunare de control).

ITM Alba

Service camioane
Comments are closed.