ITM Alba: Amenzi în valoare de peste 40.000 de lei pentru muncă „la negru”

- Din Judet - decembrie 12, 2022
alba
Distribuie

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 5-9 decembrie 2022, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 45
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 375
Din care 152 de femei
Număr deficienţe constatate: 90
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :7
-din care: 4 avertismente

  • 3 amenzi în valoare de 40.300 lei din care 2 amenzi în valoare de 40.000 de lei pentru muncă nedeclarată (două persoane)-art.260 alin.1 lit.e din Codul Muncii

Principalele deficienţe constatate în controale:

-Primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă
-neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă
-nu a fost eliberată adeverința de vechime la încetarea activitatii
-nu se conduce corect evidența timpului lucrat
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
-dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 23
Număr deficienţe constatate: 33
Număr de măsuri dispuse: 33
Angajatori sancționați: 21
Nr. sancţiuni aplicate: 33 din care

  • 32 avertismente
  • o amendă în valoare de 4.000 lei;

Nr.evenimente în curs de cercetare : 2
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori: 1

-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Service camioane
Comments are closed.