Anunturi Publice

În atenția cetățenilor municipiului Sebeș!

public

Unitatea administrativ – teritorială SEBEȘ, județul Alba anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr. 8, 14 și 23 UAT Sebeș, pe o perioada de 60 de zile începând cu data de 09.11.2020 până în data de 09.01.2021, la sediul Primăriei Sebeș, conform art. 14, al. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei municipiului Sebeș și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

COMENTEZI?