Stirile Zilei

IMPORTANT! Modele ACTUALIZATE ale DECLARAŢIEI PE PROPRIE RĂSPUNDERE şi ADEVERINŢEI DE LA ANGAJATOR pentru localităţile carantinate din Alba

3 Mins read
control

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba a făcut publice, luni după amiază, modele actualizate ale declaraţiei pe proprie răspundere şi adeverinţei de la angajator pentru localităţile carantinate din judeţul Alba.

Iată-le mai jos:

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domiciliat în…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cu reședința în……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Născut/născută în data de………………………………………….în localitatea……………………………………………………….

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că mă deplasez în afara locuinței, din următorul motiv:

  1. În intervalul orar ………..:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00 – 13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 13:00-20:00;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

j) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;

k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;

l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, evenimente de stare civilă;

n) participarea la activități religioase

În intervalul orar 2200 – 600 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă doar pentru motivele prevăzute la punctul 1 literele a), c) și d).

  • Intrarea/ieșirea în/din localitatea carantinată:
  • transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
  • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
  • persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
  • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  • urgențe medicale.

Data:                                                                                                   Semnătura:

Adeverinţă angajator

              Subsemnatul (nume, prenume), ……………………………………………………………………….., în calitate de (funcţia) ………………………………………………………………………………………………….., în cadrul (organizaţia) ………………………………………………………………………………………… confirm faptul că deplasarea persoanei menţionată mai jos, între domiciliu şi locul său de muncă, este esenţială pentru activitatea organizaţiei şi nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

Datele persoanei care se deplasează:

 Nume și prenumele……………………………………………………………………………………………………….

 Data naşterii: ……………………………………………………………………………………………….

 Adresa:………………………………………………………………………………………………………………………..

Domeniul activităţii profesionale:………………………………………………………………………………

Locul de desfăşurare al activităţii profesionale:………………………………………………………………….

Traseul deplasării:………………………………………………………………………………………………………….

Mijlocul de deplasare:…………………………………………………………………………………………………..

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii şi art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.

Perioada :  ………../………. 2020 până la…………../………… 2020

SEMNĂTURA

COMENTEZI?