Administratie

HOTĂRÂREA NR. 7 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș

sebes

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SEBEȘ

HOTĂRÂREA NR. 7

a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș

privind stabilirea unor măsuri de limitare şi prevenire a răspândirii virusului SARS-COV 2 pe raza Municipiului Sebeş

Luând în dezbatere incidenţa cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus la nivelul Municipiului Sebeş din ultimele 14 zile

In temeiul:

  • Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice in situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
  • Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;
  • Hotărârii de Guvern nr. 782/2020 privind prelungirea stării de aletă pe teritoriul României începînd cu data de 15 septembrie 2020;
  • Ordonanței de urgenţă a guvernului nr. 141/2020privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea legii Legii educaţiei a sistemului de învăţământ nr. 1/2011;
  • Ordinului comun al MEC/MS NR. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor /instituţiilor dr invăţământ in condiţii de de siguranţă epidemiologică pentru prevenire imbolnăvirilor cu virusul SARCOV -2;
  • Hotărârii nr. 49/13.10.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;
  • Hotărârii nr. 41/14.10.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba privind stabilirea unor măsuri de limitare şi prevenire a răspândirii virusului SARS-COV 2 pe raza Municipiului Sebeş;

Având in vedere prevederile OUG 21/2004 privind Sistemul de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă. aprobat prin HG 1491/2004,

În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CLSU Sebeş, anexă la Dispoziţia Nr. 180/16.02.2017, Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, convocat în ședință extraordinară în data de 14.10.2020,

HOTĂREŞTE:

Art. 1. Pe fondul înregistrării unei incidenţe cumulate de peste 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS COV-2 la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile, CLSU Sebeş a luat act şi va aplica prevederile Hotărârii nr. 41/14.10.2020, art. 2, al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba privind stabilirea unor măsuri de limitare şi prevenire a răspândirii virusului SARS-COV 2 pe raza Municipiului Sebeş, şi începând cu 15.10.2020 la nivelul Municipiului Sebeş se suspendă temporar activitățile didactice în toate unităţile care presupun prezența faţă in faţă, cursurile urmând a se desfășura in sistem on line, scenariul 3-roşu.

Art.2 Se instituie obligația purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani prezente în spațiile publice deschise, pe intreg teritoriul administrativ al Municipiului Sebeş.

.Art. 3. (1) Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare /şi/sau băuturi alcoolice sau nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, in spaţiile interioare.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare /şi/sau băuturi alcoolice sau nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, din interiorul hotelurilor, pensiunilor, sau altor unităţi de cazare, este permisă doar pentru deservirea clienților cazați în aceste unități, în intervalul orar 06.00 – 23.00.

(3) Pentru operatorii economici prevăzuți la pct 1 şi 2, este permisă activitatea de preparare a hranei şi comercializarea produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu se consumă in interiorul spațiilor deținute.

Art. 4. Se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.

Art. 5. Se recomanda sistarea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise ( saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).

Art. 6. Prezenta Hotarâre se completează şi cu alte prevederi ale Hotărârii nr. 49/13.10.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţ şi se aplică incepînd cu data de 15.10.2020 pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluată la finalul acesteia prin hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

Art.7. Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic şi Direcţiei Poliţie Locală, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă ,,Unirea” al Judeţului Alba precum şi către toate unităţile de învățământ, Direcţiei Poliţie Locală, Poliţiei Municipale , Serviciului Public pentru Administrare a Patrimoniului, Direcţiei de Asistenţă Socială, operatorilor economici de tipul unităților de cazare, restaurantelor şi cafenelelor, operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc şi locașurilor de cult, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție şi se va afișa prin grija Compartimentului Relații Publice, Comunicare şi Informatică, pe site-ul primăriei precum și în mediul social- media.

Sebeş, 14.10.2020

VICEPREŞEDINTELE

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SEBEŞ

Viceprimar

Adrian BOGDAN

COMENTEZI?