Comunicat începere proiect:,,Mobilier urban inteligent-parcare fotovoltaică în comuna Daia Română, județul Alba”

- Administratie - aprilie 6, 2023
Distribuie

Comuna Daia Română anunță începerea proiectului cu titlul ,,Mobilier urban inteligent-parcare fotovoltaică în comuna Daia Română, județul Alba, implementat de comuna Daia Română in baza contractului de finanțare nr. 143796/19.12.2022, aferent proiectului C10-I1.2-1309, finanțat în cadrul Componentei 10Fondul Local a PNRRI.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local).

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă între 19.12.2022 și 19.12.2023.

Obiectivul proiectului vizează asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local), respectiv realizarea unei parcari inteligente dotată cu panouri fotovoltaice in comuna Daia Română, județul Alba, precum si montarea unei stații de reîncărcare mașini electrice.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 201806,09 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 38343,16 lei.

Persoană de contact:

Puțan Ioan

www.primariadaiaromana.ro

daiaprimaria@yahoo.com

0258/763101

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României ”

Service camioane
Comments are closed.