Comunicat începere proiect:,,Înființare sistem inteligent de supraveghere video în comuna Daia Română, județul Alba”

- Administratie - aprilie 6, 2023
Distribuie

Comuna Daia Română anunță începerea proiectului cu titlul ,,Înființare sistem inteligent de supraveghere video în comuna Daia Română, județul Alba, implementat de comuna Daia Română in baza contractului de finanțare nr. 145507/22.12.2022, aferent proiectului C10-I1.2-1104, finanțat în cadrul Componentei 10Fondul Local a PNRRI.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local).

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă între 22.12.2022 și 22.12.2023.

Obiectivul proiectului vizează asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local), respectiv înființarea unui sistem inteligent de supraveghere video in comuna Daia Română, județul Alba precum si realizarea a 2 stații(4 puncte) de reîncărcare mașini electrice.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 660712,98 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 125 535,47 lei.

Persoană de contact:

Puțan Ioan

www.primariadaiaromana.ro

daiaprimaria@yahoo.com

0258/763101

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României ”

Service camioane
Comments are closed.