Stirile Zilei

CJSU Alba a aprobat scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba

2 Mins read
alba

HOTĂRÂREA nr. 120 din 29.04.2021

de aprobare a scenariilor de funcționare a unităților de

învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru

săptămâna 05 – 07 mai 2021

Văzând situația epidemiologică din analiza indicatorului ratei de incidență a cazurilor de COVID–19 din ultimele 14 zile, la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr. 5069/29.04.2021;

Luând în dezbatere scenariile de funcționare ale unităților de învățământ din județul Alba propuse de către consiliile de administrație ale instituțiilor școlare preuniversitare, pentru perioada 05-07 mai 2021, avizate și înaintate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Inspectoratul Școlar Județean Alba prin adresa nr. 2360/29.04.2021, precum și avizate de către Direcția de Sănătate Publică Alba;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 432/08.04.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021;

În temeiul Ordinului comun ME/MS nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat și completat prin Ordinul comun ME/MS nr.3459/280/06.03.2021, respectiv Ordinul comun ME/MS nr. 3515/393/23.03.2021;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 29.04.2021,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru perioada 05 – 07 mai 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Hotărârea de aprobare a scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru perioada 05 – 07 mai 2021, se transmite la Inspectoratul Școlar Județean Alba pentru a fi comunicată tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județ, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și tuturor U.A.T.–urilor din județ. Totodată, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba. De asemenea, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Alba Iulia, 29.04.2021

PREŞEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nicolae ALBU

Prefectul Județului Alba

COMENTEZI?