Centrul Județean de Excelență Alba începe selecția elevilor pentru acest an școlar

- Administratie - septembrie 21, 2023
Distribuie

Centrul Județean de Excelență Alba, denumit în continuare CJEx Alba, demarează procesul
de selecție pentru elevii care doresc să facă parte din grupele de pregătire din cadrul CJEx Alba în
anul școlar 2023 – 2024.
Centrul Județean de Excelență Alba este instituție cu personalitate juridică, înființată prin
Ordinul M.E.C. nr. 5956 / 2020 și funcționează ca unitate de educație extrașcolară, pe baza Legii
învățământului preuniversitar nr. 198 / 2023. CJEx Alba urmărește să contribuie la dezvoltarea
performanţei în educație și să ajute elevii să-și dezvolte personalități autonome, creative și adaptabile
lumii dinamice de azi, precum și un spirit de competiție sănătos, pentru a atinge performanțe
remarcabile.
La procesul de selecție pot participa elevi care manifestă disponibilitate și interes pentru
pregătirea de performanță în cadrul Centrului Județean de Excelență Alba. Cei interesați trebuie să
țină cont și de următoarele aspecte:
1) Înscrierea elevilor pentru anul școlar 2023-2024 are loc în perioada 02 – 27 octombrie 2023,
printr-o scrisoare de intenție care poate fi depusă la sediul CJEx Alba sau trimisă în format electornic
la adresa cje@isjalba.ro.
2) Se recomandă ca în scrisoarea de intenție să fie trecute corect datele de contact ale elevului
(telefon și / sau e-mail), iar dacă elevul este minor se vor trece și datele de contact ale părintelui /
tutorelui legal (telefon și / sau e-mail).
3) După trimiterea scrisorii de intenție din partea elevului, CJEx Alba va contacta elevul pentru
confirmarea înscrierii și pentru participarea la selecția pentru activitățile de pregătire care vor avea
loc în cadrul CJEx Alba în anul școlar 2023 – 2024.
4) Activitățile de pregătire ale elevilor se vor desfășura în general în regim fizic, dar se pot desfășura
și activități în regim online sau hibrid, în funcţie de diverse situaţii care pot apărea.
5) Disciplinele pentru care se va organiza pregătirea elevilor în anul școlar 2023 – 2024 în cadrul
CJEx Alba sunt următoarele: Limba și Literatura Română, Limba Franceză, Limba Engleză, Limba
Germană, Limbi Romanice (Italiană, Spaniolă), Istorie, Geografie, Educație Civică, Științe Sociale,
Cultură și Civilizație, Religie, Debate, Arte – Muzică, Arte – Desen, Istoria și Cultura Minorităților
Naționale, Creativitate Științifică și Tehnică, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Economie
Aplicată, Pregătire Sportivă Teoretică.
6) Informații suplimentare se pot găsi pe www.cjexalba.ro , sau se pot obține la numărul de telefon
0744166176.

Director,
Prof. Simion Constantin Adrian

Service camioane
Comments are closed.