Anunturi Publice

Blaj: Un nou pas pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire clădire bibliotecă”

1 Mins read
public

Primăria Blaj a inițiat procedura de achiziție prin licitație publică a serviciilor de asistență tehnică din partea diriginților de șantier pentru obiectivul de investiții “Construire clădire bibliotecă”, parte componentă a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Blaj”.

Scopul contractului de asistență tehnică din partea diriginților de șantier este de a oferi beneficiarului garanția că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de lucrări își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract și că va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic și caietele de sarcini.

Data limită pentru primirea ofertelor este 2 martie.

COMENTEZI?