Pe Surse

ASF: Fondurile de pensii private (Pilon II şi Pilon III) au crescut la finalul lunii martie!

1 Mins read
bani

Autoritatea de Supraveghere Financiară raportează că la finalul lunii martie a anului 2021, fondurile de pensii private (Pilon II şi Pilon III) au cumulat 83,34 miliarde lei în active totale, cu 33% mai mult comparativ cu anul anterior.

Ca pondere în PIB, activele totale ale sistemului de pensii private au înregistrat un nivel de 7,9%.

Fondurile de pensii administrate privat pe Pilonul II în perioada ianuarie-martie 2021) au avut o valoare totală a activelor de 80,24 miliarde lei, o valoare a activelor nete de 80,19 miliarde lei, un număr de 7,68 milioane de persoane participante.

Contribuţia medie a participanţilor a fost de 197 lei/participant; contribuţiile virate în sistemul de pensii administrate privat s-au cifrat la 2,42 miliarde lei, iar rata medie ponderată de rentabilitate a fost de 6,10%.

COMENTEZI?