Anunturi Publice

ANUNȚ! În atenția cetățenilor Municipiului Sebeş!

public

ANUNŢ

Municipiul Sebeş, prin Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș, aduce la cunoştinţă cetăţenilor că a publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Sebeș documentația tehnico-economică

Împrejmuire Dispensar Medical nr.2 Mihail Kogălniceanu, nr.128, Municipiul Sebeș ”faza Studiu de fezabilitate.

Conform prevederilor H.C.L. nr. 177/2015 privind aducerea la cunoştinţă publică a documentaţiilor tehnico – economice aferente tuturor investiţiilor de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sebeş, a H.G. nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În conformitate cu adoptarea măsurilor de distanțare socială, a limitării contactului dintre persoane, invităm pe toţi cei interesaţi să consulte documentația, accesând linkul

și să ne transmită sugestiile și observațiile pe adresa registratura@primariasebes.ro, până la data de 26.10.2020, ora 08:00.

PRIMAR

Dorin Nistor

COMENTEZI?