Amenzi în valoare de 24.000 de lei date de inspectorii ITM Alba

- Actualitate - februarie 19, 2024
Distribuie

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2024, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare două campanii naționale, dispuse și monitorizate de Inspecția Muncii, astfel:

1.Campania de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici si mijlocii care se derulează in perioada 01.02.2024-29.02.2024

2.Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social, care se derulează în perioada 01.02.2024-31.12.2024.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele controalelor realizate de inspectorii de muncă în perioada 12-16 februarie 2024:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 43
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.209
Din care 807 de femei
Număr deficienţe constatate: 77
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 9
Din care :
-7 avertismente
-2 amenzi în valoare de 20.000 de lei

Principalele deficienţe constatate în controale:

-nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
-nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 34
Număr deficienţe constatate: 72
Număr de măsuri dispuse: 72
Angajatori sancționați: 13

Nr. sancţiuni aplicate: 13
Din care:
-12 avertismente;
-o amendă in valoare de 4.000 lei.

Nr.evenimente in curs de cercetare :1
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor
-Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.