Amenzi de peste 26.000 de lei date de inspectorii de muncă din județul Alba

- Actualitate - iunie 10, 2024
alba
Distribuie

Unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului Teritorial de Muncă Alba îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În clipa de față, la nivelul ITM Alba se află în derulare o campanie naționale , dispusă și monitorizată de Inspecția Muncii: campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind
dialogul social, care se derulează în perioada 01.02.2024-31.12.2024.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele activității inspectorilor de muncă în perioada 3-7 iunie 2024:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 38
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 324
Din care 202 de femei
Număr deficienţe constatate: 94
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 13
din care:
-8 avertismente
-5 amenzi in cuantum de 26.500 lei (din care o amendă in valoare de 20.000 lei pentru o persoană depistată in lucru fără forme legale de angajare – art.260 alin.1. lit.”e” C.M.);

Principalele deficienţe constatate în controale:

-primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
-nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
-nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 53
Număr deficienţe constatate: 50
Număr de măsuri dispuse: 50
Angajatori sancționați: 1
Nr. sancţiuni aplicate: 1
din care:
-1 avertismente;
Nr. evenimente cercetate : 1
Nr.evenimente in curs de cercetare : 2
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori: 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.