Alba: Amenzi în valoare de 16.000 de lei date de inspectorii de muncă

- Administratie - martie 20, 2023
alba
Distribuie

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 13-17 martie 2023, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 53
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.346
Din care 725 de femei
Număr deficienţe constatate: 110
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 12
-din care: 5 amenzi în valoare de 12.500 lei
-7 avertismente;

Principalele deficienţe constatate în controale:

neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;
nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 17
Număr deficienţe constatate: 32
Număr de măsuri dispuse : 32
Angajatori sancționați: 16
Nr. sancţiuni aplicate: 32 din care:
-31 avertismente
-o amendă în valoare de 3.500 lei;
Nr. evenimente cercetate : 1
Nr.evenimente în curs de cercetare : 2
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.