ADR Centru: Lansarea apelului de proiecte pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din Regiunea Centru

- Actualitate - aprilie 4, 2024
Distribuie

Peste 8,5 milioane euro sunt alocate pentru finanțarea infrastructurii și serviciilor educaționale din învățământul profesional și tehnic prin Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. În calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru lansează apelul de proiecte de tip competitiv cu termen limită de depunere, pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor educaționale pentru învățământul profesional și tehnic din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Proiectele se vor finanța prin Acțiunea 6.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, care este inclusă în Prioritatea de Investiții 6 – ”O Regiune educată”, din Programul ”Regiunea Centru”.

Potențialii solicitanți din mediul urban și rural pot depune proiecte prin care solicită finanțarea investițiilor necesare pentru construirea, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ profesional și tehnic, precum și pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor reabilitate sau modernizate. Ca și activități conexe se vor finanța și activitățile de formare a personalului, precum și activitățile de cooperare ce implică un partener dintr-un alt stat membru UE.

”Vedem din ce în ce mai multe exemple în jur care ne arată cât de esențială este educația pentru dezvoltarea personală a fiecărui individ și pentru un viitor mai bun pentru el și pentru societate. Nivelul de educație este factorul cheie al dezvoltării deoarece contribuie la dezvoltarea sănătoasă a comunității, susținerea, dezvoltarea și diversificarea activității economice, creșterea productivității muncii, creând premisele, pe termen lung, pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții.

Digitalizarea accelerată a economiei și societății, tranziția industrială și tranziția verde, toate necesită un efort substanțial din partea instituțiilor ce propun strategii și politici de dezvoltare, pentru crearea de noi specializări, competențe, adaptarea curriculelor la evoluția tehnologică și nevoile în schimbare ale economiei regionale. Toate aceste provocări, la care se adaugă ținta de a atinge cel puțin 40% grad de participare la învățământul profesional și tehnic, nu se pot realiza fără o infrastructură corespunzătoare. În anul 2020 la nivelul Regiunii Centru, erau înscriși în școli profesionale 15 916 elevi, peste 8 274 elevi erau înrolați în învățământul postliceal și de maiștri, iar 26 903 elevi studiau în licee cu profil tehnic, de resurse și servicii. O provocare a sistemului de învățământ profesional și tehnic din regiunea noastră este adaptarea constantă la evoluția tehnologică și la nevoia de competențe pe care le solicită economia locală.

Mediul privat din regiune investește deja în tineri și în învățământul dual, programul Erasmus finanțează proiectele de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale, iar acest apel al Programului Regiunea Centru va genera infrastructura adecvată de studiu, completând astfel premisele necesare pentru creșterea numărului de elevi ce vor dobândi simultan cunoștințe teoretice şi practice”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Intervențiile operațiunii vor avea în vedere creșterea participării la învățământul profesional și tehnic (obiectiv asumat la nivel național și regional) atât prin investiții în crearea unor medii de învățare mai atractive, cu tehnologii și echipamente moderne, dar și prin facilitarea accesului elevilor din mediul rural la unitățile de învățământ. Prioritare sunt investițiile în unitățile de învățământ care formează sau dezvoltă/introduc calificări în domenii cerute pe piața muncii și dezvoltă parteneriate solide cu mediul de afaceri, dar și cele care facilitează accesul elevilor din mediul rural/medii defavorizate la oferta educațională a unităților de învățământ profesional și tehnic. Învățământul profesional și tehnic în România este reglementat de Legea Educației Naționale și cuprinde: învățământul profesional, învățământul liceal tehnologic și învățământ postliceal. Conform legislației în vigoare, învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii din anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.

Prezentul apel își propune să crească șansele de acces la o educație de calitate, inclusiv prin reducerea inegalităților teritoriale, în special pentru elevii provenind din grupuri defavorizate, elevii cu cerințe educaționale speciale și comunități marginalizate. Intervențiile acestui apel vizează finanțarea învățământului de masă, cu accent pe susținerea integrării și incluziunii elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în învățământul de masă atât prin investiții în infrastructură (accesibilizarea acesteia), cât și prin activități și servicii care pot contribui la prevenirea și combaterea/eliminarea segregării. Astfel, intervențiile vor contribui și la creșterea integrării și incluziunii elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, prin asistarea unităților de învățământ pentru crearea condițiilor necesare școlarizării acestor elevi.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk vă pot oferi gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererii de finanțare. Ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Serviciul Helpdesk al ADR Centru completând formularul de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/ .

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/ .

Alba Iulia, 29.03.2023

Informații tehnice privind apelul de proiecte 6.2 – Învățământul profesional și tehnic.

Apelul este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Perioada de depunere a proiectelor pentru acest apel de proiecte: 29.05.2024, ora 12:00 – 30.09.2024, ora 12:00.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 8.596.642 euro, din care sprijin FEDR 7.307.146 euro și 1.289.496 euro cofinanțare națională.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 400.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 5.000.000 euro.

Solicitanți eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi unitățile administrativ-teritoriale aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), atât din mediul rural, cât și din mediul urban si parteneriatele între acestea și:

-unitatea de învățământ subiect al cererii de finanțare
-unitățile de cult din cadrul cultelor recunoscute în România.

Toate detaliile și documentele aferente apelului, Ghidul specific și anexele sale se găsesc pe pagina Acțiunii 6.2: https://www.regiocentru.ro/actiuni/6-2-cresterea-gradului-de-participare-la-invatamantul-profesional-si-tehnic/ (comunicat ADR Centru)

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.