29 iunie: Ședință ordinară a Consiliului Local Alba Iulia

- Administratie - iunie 29, 2023
Distribuie

O nouă ședință a consilierilor locali, de această dată în ședința ordinară a lunii iunie.

Primăria municipiului Alba Iulia dispune:

Art.1 Convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia în şedinţă ordinară publică, pe data de 29 iunie 2023, orele 1300, care va avea loc la sediul Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, strada Bucovinei, nr. 6 și prin platforma online ZOOM

Art.2 Se convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare – post mortem al municipiului Alba Iulia”domnului profesor Avram Cristea

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a statului de funcții pentru Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia

5.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susținerii activității competiționale în anul 2023

6.Proiect de hotărâre privind însușirea investițiilor realizate în cadrul Proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 2014-2020” și punerea la dispoziție și exploatare către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA

7.Proiect de hotărâre privind însușirea investițiilor realizate în cadrul Proiectului „Extindere rețea canalizare strada Alcala de Henares – Municipiul Alba Iulia” și punerea la dispoziție și exploatare către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA

8.Proiect de hotărâre privind însușirea investițiilor realizate din fonduri IID și punerea la dispoziție și exploatare către operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. ALBA

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului ”Extindere reţele electrice de distribuţie pe strada Dorna, din Municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 93/05.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la aprobarea proiectului ”Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia”, COD MYSMIS 139939 depus în cadrul Programului Operațional Regional și înființarea Unității de Management a Proiectului.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 571/2022 privind acordarea normei de hrană personalului poliției locale din cadrul Serviciului Poliția Locală a municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 iulie 2023

12.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 534/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 iulie 2023;

13.Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”

14.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 426/2021 privind aprobarea devizului general estimativ și aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru Proiectul „Modernizare străzi zone de dezvoltare municipiul Alba Iulia LOT 3 – Emil Racoviță, Grigore Antipa, Petre Ispirescu, Dimitrie Bolintineanu, Simion Mândrescu, Alexandru Odobescu, Arieșului” aprobat la finanțare la secțiunea „Dezvoltare teritorială” – „Lucrări publice” – în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de subvenţionare a sterilizării câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune și a metişilor acestora aflaţi pe raza Municipiului Alba Iulia

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru: ,,CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI PARCELARE TEREN” – Municipiul Alba Iulia, Strada CALEA MOȚILOR, Nr. 217, Județul Alba;

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: „DESFIINŢARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ EXISTENTĂ (CASĂ) CU EXTINDERE PE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ” – Municipiul Alba Iulia, Strada GHEORGHE DOJA, Nr. 119, jud. Alba;

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: „CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXE GOSPODARESTI (FILIGORIE, PISCINA) SI IMPREJMUIRE” – Municipiul Alba Iulia, Strada ORIZONT 8, Nr. 15, jud. Alba;

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.26.617/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC SERCAR POWER SRL

20.Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 58/349 mp teren intravilan înscris în CF.nr81524 – C1-U4 Alba Iulia cu nr.topo.736/1/1/III/a situat în Alba Iulia, str. Regina Maria nr.9, sub apartamentul nr.1 Jud. Alba în favoarea numitei Jurcă Angelica Elisabeta

21.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Energiei, nr. 2A

22.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date – rectificare suprafață a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldis, nr.2A, Bl.S1, ap.2

23 Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Livezii

24.Proiect de hotărâre privind cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 8/242 mp teren intravilan înscris în CF.nr.72905- C1-U17 Alba Iulia cu nr. cad. 72905-C1-U17 situat în Alba Iulia, str. Ștefan Cel Mare nr.18, Bl.CM4, Ap.15, Et. 3, Jud. Alba în favoarea numitei Ferencz-Fuge Anca Daniela – Maria.

25.Proiect de hotărâre privind privind înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unor imobile – (terenuri) situate în Municipiul Alba Iulia

26.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie – septembrie 2023

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 26 sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.

Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 26 au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Art.5 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).

Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.

Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.