Administratie

26 februarie: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia

6 Mins read

Consiliul Local Alba Iulia se va întruni, vinerea viitoare, în ședința ordinară a lunii februarie.

Pe ordinea de zi se regăsesc 42 de proiecte de hotărâri.

Ședința de vineri 26 februarie a Consiliului Local Alba Iulia se va desfășura de la ora 13.00 la sediul Direcției Programe de pe strada Bucovinei.PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului local
  al municipiului Alba Iulia
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a
  contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în
  Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau susținătorilor legali ai acestora
  pentru anul 2021
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de
  ”Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia ”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
  Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile
  metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se
  supun adoptării Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică
  cu un Cabinet/Societate de avocatură, în vederea acordării consultanței, asistenței
  și reprezentării juridice în litigiile cu Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba
  Iulia – Transport local cu privire la delegarea de gestiune a serviciului de transport
  public local de călători prin curse regulate în arealul AIDA – TL
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea mandatului Primarului
  municipiului Alba Iulia pentru a semna contractul de delegare a gesiunii
  serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 13/2016 a
  Consiliului local
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 195/2020 a
  Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr. 351/2020 a
  Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării parcării – P_P_Casa de Cultură
  situată pe strada Mihai Viteazul, pe perioada desfășurării lucrărilor de creștere a
  eficienţei energetice a blocurilor de locuințe
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului
  ”Extindere rețele electrice de distribuție în zona str. Ana Ipătescu, din municipiului
  Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-econimici
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice si a
  indicatorilor aferenți obiectului de investiții : ”Extindere rețea apă potabilă și
  canalizare cu bransamente și racorduri str. George Sand”
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice si a
  indicatorilor aferenți obiectului de investiții : ”Extindere rețea distribuție apă
  potabilă str. Lalelelor (tronson str. Aurel Vlad – str. Pinului), pe str. Pinului, pe
  strada din PUZ14/A/2011 (tronson str. Lalelelor – str. Pinului) și extindere rețea de
  canalizare menajeră, alimentare cu apă potabilă și racordarea la rețeaua menajeră a
  Căminului studențesc de pe str. Pinului
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale a
  proiectului ”MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”,
  finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,
  CP12/2018
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 21/2018 a Consiliului local al
  municipiului Alba Iulia
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 356/2018 a Consiliului local
  al municipiului Alba Iulia
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2021, în vederea
  repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
 19. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate
  închirierii, rămase vacante realizate de Agenția Națională pentru Locuințe
 20. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE
  PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE AFERENTE
  PUZ APROBAT CU HCL 108/2008”, ALBA IULIA, STR. ALEEA BAISOARA,
  ANA BLANDIANA, NR. FN, solicitant HATIEGAN RAMONA NICOLETA
  PENTRU SC LA BOLTA SATULUI SRL, conform planului de situatie anexat
 21. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE
  PUZ MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL
  195/2013, ART. 8”, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIU ALBINI, NR. 16, solicitant
  ROMITAN OVIDIU FLORIN SI ROMITAN GABRIELA MARIA, conform
  planului de situatie anexat
 22. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE
  PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI
  REGLEMENTARE TRAMA STRADALA”, ALBA IULIA, STR. HATEG, FN,
  solicitant BACIU GRIGORE CORIOLAN, BACIU LILIANA, BACIU SIMINA,
  OPRUTA CRISTINA, STEFAN MONICA NICOLETA, ARION FLORINA
  EUGENIA, SIRBU MARIA, SIRBU CATALIN AUREL, conform planului de
  situatie anexat.
 23. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE
  PENSIUNE TURISTICA”, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 2A, 2B,
  solicitant BACILA RAZVAN, SC BARELI SRL, conform planului de situatie
  anexat
 24. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea
  publicului nr. 12174/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
  ,,DEMOLARE CORP C2, DEMOLARE PARTIALA CORP C1-CASA DE
  LOCUIT CU EXTINDERE, MODIFICARE SARPANTA SI INVELITOARE,
  REFATADIZARE SI REPARATII IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR.
  LIVEZII, NR. 16, solicitant PATRUT SERGIU SI PATRUT ALINA, conform
  planului de situatie anexat
 25. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea
  publicului nr. 11995/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
  ,,CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXE GOSPODARESTI
  (GARAJ, MAGAZIE) SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. TINERETULUI,
  NR. 5, solicitant FLOREA BOGDAN, conform planului de situatie anexat
 26. Proiect de hotărâre privind însușirea raportul privind informarea si consultarea
  publicului nr. 12207/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
  ,,ELABORARE PUZ PENTRU ANULARE ALEE PIETONALA, MODIFICARE
  SI COMPLETARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL
  195/2013, ART. 8”, ALBA IULIA, STR. LUMINILOR, FN, solicitant CATANA
  MARIUS (VANDUT LA DAN ADINA RAMONA, GEAMANU-GRUIAN
  EUGEN STELIAN, CATANA XENIA-MARIA, CATANA -CIOARA LIVIU
  VASILE), conform planului de situatie anexat.
 27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea
  publicului nr. 12311/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
  ,,ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI
  URBANISTICE”, ALBA IULIA, STR. LALELELOR, STR. MOLIDULUI, FN,
  solicitant SECARA RAZVAN, SECARA ALINA MARIA, conform planului de
  situatie anexat.
 28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea
  publicului nr. 12200/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal
  ,,ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, ALBA
  IULIA, STR. REGIMENTUL V VANATORI, FN, solicitant IONESCU ANCA
  MIHAELA, SERDEAN PAVEL, SERDEAN PARASCHIVA, HAJ SABIN, HAJ
  VIORICA, conform planului de situatie anexat.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui
  imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr.14, lângă bl.28, ap.4
 30. Proiect de hotărâre privind exonerarea de la plata chiriei aferente contractului de
  concesiune nr.101.513/2013 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.CAPITAL
  PLUS S.R.L., pe perioada instituirii carantinei în municipiul Alba Iulia
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.33(1) lit.”c” din
  Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba
  Iulia, aprobat prin Hotărârea nr.156/2011 a Consiliului local și modificat prin
  Hotărârea nr.356/22.12.2020 a Consiliului local
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de
  asociere nr.30.210/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC ALBA CONS
  SA
 33. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor
  obiecte de inventar și mijloace fixe
 34. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezmembrare a unui imobil
  (teren) situat în Alba Iulia, str. Militari, nr.3
 35. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară
  efectuată în Dosar nr. 2220/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 36. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de Carte funciară pentru imobilul
  (drum) situat în Alba Iulia, str. Francesca
 37. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de repoziționare pentru
  imobilul (teren) situat în Alba Iulia, str. Primăverii
 38. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia
  asupra unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, str. Muncel
 39. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia
  asupra unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, str. Victor Hugo
 40. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia
  asupra unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, str. Poiana Vadului și str.
  Vidra
 41. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 271/2020 a
  Consiliului local al municipiului Alba Iulia
  Inițiator, Consilier local – Bărbuleț Narcisa – Ioana
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Educație și sănătate prin înot”
  pentru anul școlar 2020-2021
  Inițiatori , Grupul de consilieri locali PNL

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-40
sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.
Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 42
au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba
Iulia.
Art.5 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele
corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte
documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe
adresa de poştă electronică aflată în baza de date).
Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente
asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.
Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.
554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.8 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul
Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.
Art.9 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art.
243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ :
 Primarului municipiului Alba Iulia
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
 Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
 Presei
 Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro
Alba Iulia, 18 februarie 2021
Primar, Contrasemnează,
Pleșa Gabriel Codru Secretar general
Jeler Marcel

COMENTEZI?