Din Judet

25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

accident

Violența este în prezent un fenomen social atât de frecvent întâlnit încât apare tendința, în anumite contexte, de a deveni normal iar femeia, categorie vulnerabilă a populației, poate fi considerată cu ușurință o țintă ușoară a acestui fenomen.

Violența asupra femeilor este unul dintre fenomenele cel mai des întâlnite, fenomen care încalcă drepturile omului și, chiar dacă se depun eforturi susținute din partea autorităților abilitate și a comunității în general, fenomenul violenței domestice asupra femeilor este încă frecvent întâlnit.

De-a lungul timpului, actori sociali au întreprins o serie de acțiuni menite să protejeze persoanele vulnerabile de acest fenomen amenințător și distructiv. Astfel, în anul 2000, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit ca în data de 25 noiembrie să fie marcată  Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor.

Formele de violență asupra femeilor se manifestă acasă, în comunitate (la locul de muncă, la școală, în instituții/unități publice și private etc.), în mediul fizic și în mediul online, fiind întâlnite în toate țările din lume, indiferent de etnie, rasă, vârstă, mediul de proveniență, venit sau nivelul de educație.

Este responsabilitatea noastră, a tuturor (instituțiile statului, societatea civilă, fiecare individ în parte), să adoptăm în fiecare clipă o poziție fermă, promptă și să ne opune oricărei violențe sau hărțuiri la adresa femeilor.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este o instituție activă și implicată în complexitatea fenomenului violenței domestice, fiind partener în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – POCU: 465/4/4/128038, proiect care vizează exclusiv fenomenul violenței domestice asupra femeilor.

În cadrul proiectului, DGASPC Alba, a înființat serviciul social – Locuință protejată destinată victimelor violenței domestice, alături de alte două servicii complementare: Grupul de Suport și Cabinetul de Consiliere Vocațională. Aceste servicii se adresează persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, care au calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Până în prezent, în cadrul acțiunilor specifice Proiectului VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță! au beneficiat de servicii de specialitate în cadrul LP VVD Alba un număr de 11 persoane, victime ale violenței domestice, alături de minorii lor. De asemenea, au fost oferite servicii psihologice în cadrul Grupului de Suport pentru un număr de 71 de victime și au fost consiliate vocațional în cadrul Cabinetului de Consiliere Vocațională un număr de 70 de persoane, victime ale violenței domestice.

Având în vedere amploarea fenomenului violenței domestice asupra femeilor și identificarea încă din vremuri îndepărtate a efectelor distructive ale acestui fenomen (autorul dramatic grec Eschil afirma „Violența generează de obicei violență”), instituția noastră, pe lângă serviciile de specialitate oferite, îndeamnă comunitatea la sensibilitate, empatie și acțiuni concrete de diminuare a acestui fenomen, în mod special, în aceste zile, a violenței care este îndreptată asupra femeilor: „Femeia a fost făcută din coastă … nu din picior ca să fie călcată, nu din cap că să fie superioară, ci dintr-o parte ca să fie egală; de sub mână ca să fie protejată și de lângă inimă ca să fie iubită!”.

Director general DGASPC Alba, Frăcea Valentin-Ioan

COMENTEZI?