12 iunie: Ziua Mondială Împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor

- Din Judet - iunie 12, 2023
munca
Distribuie

Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor a fost lansată de către Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), în anul 2002 și este marcată în fiecare an la data de 12 iunie. Această zi are scopul de a atrage atenția asupra fenomenului exploatării prin muncă a copiilor și asupra măsurilor care se impun a fi luate pentru diminuarea acestei practici.

Tema din 2023 a Zilei mondiale împotriva exploatării prin muncă a copiilor este „Social Justice for All. End Child Labour”, subliniind, astfel, legătura dintre justiţia socială şi reducerea fenomenului de exploatare prin muncă a copiilor.

Munca copiilor – este activitatea care îi privează pe aceștia de potențialul și demnitatea lor și care dăunează dezvoltării lor fizice sau mentale, fiind periculoasă/ nocivă psihic, fizic, social și moral. Totodată, munca interferează cu educația lor, lipsindu-i de posibilitatea de a merge la școală, obligându-i să părăsească prematur școala sau determinându-i să combine frecvența școlară cu munca excesiv de lungă și grea, iar criza poate împinge milioane de copii vulnerabili să fie exploatați prin muncă.

Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului, ratificată de aproape toate ţările din lume, include prevederi explicite împotriva exploatării economice a copiilor. Articolul 32 al Convenţiei interzice acea muncă ce interferează cu educaţia unui copil sau care este periculoasă/dăunătoare pentru dezvoltarea copilului. Articolul prevede ca părţile semnatare să stabilească o vârstă minimă pentru ocuparea forţei de muncă, să definească orele şi condiţiile pentru angajarea acceptabilă a tinerilor şi să creeze mecanisme de implementare care să asigure respectarea acestor norme de către toţi actorii relevanţi.

În țara noastră, potrivit legislației, minorii pot încheia contract individual de muncă la împlinirea vârstei de 15 ani. Pentru tinerii cu vârsta între 15 – 16 ani, la încheierea contractului, este necesar acordul scris al ambilor părinți sau al reprezentanților legali. Angajarea în muncă se poate face pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele copilului, activități care nu trebuie să pericliteze sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională a acestuia.

Prin prevederile sale, legislația românească protejează tinerii încadrați în muncă care au vârsta sub 18 ani. Astfel, programul de lucru al acestora este de 6 ore pe zi, 30 de ore pe săptămână, durata concediului de odihnă este mai mare cu 3 zile, minorii nu pot presta ore suplimentare și nici muncă de noapte, nu pot fi repartizați să muncească în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba prin Echipa Intersectorială Locală care funcţionează la nivelul județului pentru a monitoriza munca copilului și acordă sprijin tehnic tuturor specialiștilor implicați în problematica copilului exploatat prin muncă, vă îndeamnă să vă alăturați luptei împotriva exploatării prin muncă a copiilor și să raportați cazurile de exploatare întâlnite:

-direct la sediul instituției: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, jud. Alba;
-la numărul de telefon: 0258.818.266, tasta 3 „SESIZĂRI, de luni până vineri, în intervalul orar 8,00-16,00 sau
pe liniile telefonice gratuite:

TELEFONUL COPILULUI – 0 800 820 010, apelabil 24/7 din orice rețea fixă;
TELEFONUL VICTIMELOR VIOLENȚEI ÎN FAMILIE – 0 800 410 150, apelabil 24/7 din orice rețea fixă sau mobilă;
Numărul unic național 119 – destinat raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatarea și orice altă formă de violență asupra copilului.

DGASPC Alba

Citește și:

Service camioane
Comments are closed.