Administratie

Reînceperea școlii găsește Sebeșul în scenariul galben

3 Mins read
alba

Perspectiva reluării activităților didactice, în cel de-al doilea semestru al anului școlar 2020-2021, situează Sebeșul în scenariul galben. Așadar, vor pregăti ghiozdanele pentru a fi prezenți luni, la grădinițe și la școli: preșcolarii, elevii claselor 0-IV, elevii claselor a VIII-a, a XII-a și a XIII-a. Restul, vor participa la cursuri în mediul online, conform datelor comunicate de autoritățile abilitate.

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a prezentat, succint, informațiile culese de la instituțiile de învățământ din Sebeș:

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”M. KOGĂLNICEANU” are înscriși 154 preșcolari, 220 elevi în clasele 0-IV și 190 elevi în clasele V-VIII. Școala are asigurat necesarul de materiale igienico-sanitare pentru reluarea activităților educaționale, iar cadrele didactice se vor prezenta fizic la cursuri, neexistând adeverințe de la medicul de medicina muncii. Școala are solicitări pentru activitate online pentru un număr de trei copii cu imunitate scăzută și cu cerințe educaționale speciale. Municipiul Sebeș a oferit finanțare pentru un număr de 100 tablete (cu abonament Internet) și 8 laptopuri, conform solicitărilor transmise de școală.

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ are un efectiv de 132 preșcolari la grădinițele arondate, 485 elevi în clasele 0-IV și 248 elevi în clasele V-VIII. În dotarea școlii au intrat, prin grija administrației publice locale, conform solicitărilor transmise, 100 tablete (cu abonament Internet) și 9 laptopuri, utile pentru activitățile didactice online. Școala este pregătită pentru cerințele semestrului al doilea, atât în ceea ce privește materialele igienico-sanitare, cât și în ceea ce privește asigurarea actului educațional.

3. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI se pregătește pentru reluarea activităților cu cei 138 preșcolari și 221 elevi din clasele primare. În clasele V-VIII sunt înscriși 175 elevi, din care 27 elevi studiază în clasa a VIII-a. Un număr de 20 de cadre didactice din cele 50 s-au vaccinat. Conform solicitărilor școlii, de la bugetul local a fost finanțată achiziția a 83 tablete (cu abonament Internet) și 8 laptopuri.

4. LICEUL GERMAN are înscriși 33 preșcolari, 172 elevi la nivelul învățământului primar, 66 elevi la gimnaziu și 53 elevi la nivelul învățământului liceal. Elevii ciclului primar își încep activitatea luni, la ora 8.30, intervalul în care sunt programați să sosească fiind 8.00-8.30. Elevii ciclului gimnazial și liceal vor începe activitățile la ora 7.50, intervalul lor de sosire la școală fiind 7.20-7.50. Școala a solicitat primăriei sprijin pentru un număr de 40 tablete și 3 laptopuri, pe care le utilizează deja.

5. COLEGIUL NAȚIONAL ”L. BLAGA” SEBEȘ va relua activitățile didactice, în condițiile anunțate de scenariul galben, cu un număr de 60 de elevi care frecventează clasa a VIII-a și 200 de elevi aflați în clasa a XII-a, din cei 1032 elevi ai colegiului. Instituția de învățământ și-a completat dotările de echipamente IT cu 60 tablete și 5 laptopuri, pentru susținerea activităților de învățământ online.

6. LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ: 95 preșcolari, clasele 0-IV – 135 elevi, clasele V-VIII – 95 elevi, clasele IX-XII – 428 elevi, școală profesională – 82 elevi seral și 229 elevi cursuri de zi. În învățământul dual sunt înregistrați 127 elevi. În condițiile reluării activităților didactice, conform scenariului galben, vor fi prezenți fizic la școală: preșcolarii, elevii claselor 0-IV, 15 elevi din clasa a VIII-a și 24 elevi din clasa a XIII-a. În dotarea liceului au intrat 100 de tablete conectate la Internet și 9 laptopuri achiziționate de la bugetul local.

7. LICEUL SPORTIV ”FLORIN FLEȘERIU” SEBEȘ: nivel preșcolar – 119 copii, nivel primar – 167 elevi, nivel gimnazial – 141 elevi și nivel liceal – 153 elevi. În clasa a VIII-a învață 25 de elevi, în clasa a XII-a – 29 de elevi, care, alături de preșcolari și copiii din clasele primare se vor prezenta, în dimineața zilei de luni, la clase. În dotarea școlii au intrat 140 de tablete conectate la Internet, pentru care au fost solicitate fonduri de la bugetul local.

Din fondurile alocate de la bugetul local al Municipiului Sebeș au fost achiziționate 603 tablete (cu abonament Internet) și 34 de laptopuri, pentru a facilita actul educațional online, în contextul pandemiei.Valoarea acestor echipamente IT este de 656.725,27 lei, sumă pentru care s-a depus, cu sprijinul compartimentului de proiecte al Primăriei Municipiului Sebeș, o solicitare pentru o finanțare europeană nerambursabilă (eligibilă în procent de 100%, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație).

COMENTEZI?