Anunturi Publice

În atenția cetățenilor cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actelor de identitate începând cu 1 martie, 2020!

card

IMPORTANT PENTRU CETĂȚENII CARE DEȚIN ACTE DE IDENTITATE AL CĂROR TERMEN DE VALABILITATE A EXPIRAT ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2020

În considerarea dispozițiilor cuprinse în art. 45 din O.U.G. nr. 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020, actele de identitate al căror termen de valabilitate (înscris în actul de identitate) a expirat începând cu data de 01.03.2020 își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de urgență/alertă, precum și pentru o perioada de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa în mod direct serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor care deservește localitatea dumneavoastră de domiciliu/reședință (datele de contact ale celor 13 S.P.C.L.E.P. din județul Alba se găsesc pe site-ul www.dpcepalba.ro, la secțiunea ”Servicii locale” ) .

COMENTEZI?