alba
Educative

CJSU Alba a hotărât că Şcoala Gimnazială Sohodol şi Şcoala Gimnazială Noşlac trec din scenariul galben în scenariul verde

HOTĂRÂREA nr. 158 din 24.05.2021

privind modificarea scenariilor de funcționare a

unităților de învățământ preuniversitar

Şcoala Gimnazială Sohodol şi Şcoala Gimnazială Noşlac

Văzând situația epidemiologică din analiza indicatorului ratei de incidență a cazurilor de COVID–19 din ultimele 14 zile, la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr. 5888/21.05.2021 pentru 24.05.2021;

Luând în dezbatere solicitările de modificare a scenariilor de funcţionare pentru Şcoala Gimnazială Sohodol şi Şcoala Gimnazială Noşlac, avizate și înaintate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Inspectoratul Școlar Județean Alba prin adresa nr. 2832/24.05.2021, precum și avizate de către Direcția de Sănătate Publică Alba;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 531/10.05.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Ordinului comun ME/MS nr. 3805/703/2021, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 24.05.2021,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Având în vedere că incidenţa cumulată la 14 zile la nivelul comunei Sohodol este de 0,00/1000 de locuitori şi la nivelul comunei Noşlac este de 0,55/1000 de locuitori la data de 24.05.2021, se aprobă modificarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar Şcoala Gimnazială Sohodol şi Şcoala Gimnazială Noşlac, județul Alba, din scenariul galben în scenariul verde, începând cu data de 25.05.2021.

Art 2. Hotărârea de aprobare a modificării scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar Şcoala Gimnazială Sohodol şi Şcoala Gimnazială Noşlac, se transmite la Inspectoratul Școlar Județean Alba pentru a fi comunicată unităților de învățământ, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, U.A.T.–urilor Sohodol şi Noşlac. Totodată, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba. De asemenea, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Alba Iulia, 24.05.2021

PREȘEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

Nicolae ALBU

Prefectul Județului Alba

COMENTEZI?